Compleet nieuw bestuur Dongens Mannenkoor.

Foto:

De laatste jaarvergadering van het Dongens Mannenkoor heeft een compleet nieuw bestuur opgeleverd. Na de bestuursverkiezingen werden de scheidende bestuursleden bedankt voor hun inspanningen van de afgelopen jaren. Het zevenkoppige nieuwe bestuur gaat meteen aan de slag om het Jubileumconcert ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan in 2016 te organiseren.

Vanwege omstandigheden heeft het koor besloten dit jaar geen Lenteconcert te geven. Hiermee wordt tijd gecreeerd om nieuw repertoire in te studeren en om oude werken weer ‘op te poetsen’. Dit alles onder de bezielende leiding van dirigent Jan Terpstra.

Wel zal op zondagmiddag 27 september het Hersftconcert gehouden worden met medewerking van de wereldvermaarde Oosterhoutse Nachtegalen. Wederom komt er een Kerstconcert welke gehouden worden op 16 en 19 december. Traditioneel geeft het Dongens Mannenkoor weer haar medewerking aan de Eucharistieviering op Palmzondag (29 maart a.s.) in De Volckaert in Dongen.

Al met al weer een druk jaar voor het koor. Belangstellende mannen kunnen altijd vrijblijvend de repetities bezoeken op woensdagavond in De Gouden Leeuw aan de Sint Josephstraat 107 in Dongen. Voor nadere informatie zie www.dongensmannenkoor.nl of stuur een e-mail naar: [email protected]

Reacties