Provincie Brabant maakt cultuur voor kinderen bereikbaar

Foto:

Ruim 500 Brabantse kinderen extra kunnen komend jaar deelnemen aan kunstzinnige en culturele activiteiten, doordat de provincie Noord-Brabant 100.000 euro stort in het Jeugdcultuurfonds Brabant.  Dit fonds ondersteunt, via gemeenten,  gezinnen waar geen geld is om kinderen te laten deelnemen aan culturele activiteiten, zoals het lidmaatschap van een vereniging of muziek- of toneelles volgen.  

De subsidie voor het fonds is een initiatief van CDA, PvdA, SP, Groen Links en D66, die hierover een motie indienden tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in juni jl door Provinciale Staten.  “Wij willen kunst en cultuur dicht bij mensen brengen. Iedereen in Brabant moet er mee in aanraking kunnen komen. Oók kinderen die in een gezin wonen waar wat minder financiële middelen beschikbaar zijn. Ik vind het geweldig dat wij daar op deze manier een steentje aan bij kunnen dragen. We investeren op allerlei manieren in kunst en cultuur, en op deze manier stimuleren we gemeenten om cultuur ook in de breedte te ondersteunen”, aldus gedeputeerde Brigite van Haaften (Cultuur en Samenleving). De provincie stelt een bedrag van 100.000 euro per jaar beschikbaar voor de komende vier jaar. Per jaar wordt gekeken of de hoogte van dit bedrag moet worden bijgesteld.
Blij
Voorzitter Jettie Rattink van het Jeugdcultuurfonds Brabant: “Wij zijn heel blij met de subsidie van de provincie.  Het is een mooie steun in de rug bij de start van het Jeugdcultuurfonds Brabant. Niet alleen uit financieel oogpunt, dit is ook een goed signaal naar alle gemeenten. Er zijn in Brabant nog te veel kinderen voor wie het financieel niet mogelijk is deel te nemen aan een activiteit als tekenen, theater, muziek of dans. Samen met het netwerk van het landelijke Jeugdcultuurfonds en verschillende maatschappelijke partners willen wij daar verandering in brengen. Vorige week sloten wij met de gemeente Moerdijk de eerste overeenkomst. We gaan er van uit dat, mede door dit besluit van de provincie, meer gemeenten volgen en zo meer kinderen de komende jaren kunnen meedoen!”
Informatie
Het Jeugdcultuurfonds richt zich op kinderen in gemeenten met minder dan 100.000 inwoners. Meer informatie over het fonds is te vinden op www.jeugdcultuurfonds.nl