Vertrouwde gezichten, een nieuwe naam: ContourdeTwern | Dongen

Foto:

ContourdeTwern heeft de welzijns-, vrijwilligers- en jongerenactiviteiten, die voorheen door  Stichting Richting werden uitgevoerd, overgenomen. Deze overname van taken heeft geen gevolgen voor de lokale bevolking.  De naam van de aanbieder van deze activiteiten verandert, maar de dienstverlening niet. De medewerkers blijven hun werk doen vanuit de vertrouwde locaties en alle activiteiten worden voortgezet. Dat doen we onder de nieuwe naam: ContourdeTwern|Dongen.

Manager van het team ContourdeTwern | Dongen, Marianne van der Zee, is blij met het vertrouwen dat de gemeente stelt in ContourdeTwern. “We hebben er zin in om hier aan de slag te gaan. We verbinden ons aan de lokale situatie. We voeren dezelfde dienstverlening uit voor de bewoners en blijven werken vanuit de vertrouwde locaties met de vertrouwde medewerkers. Hiermee zijn  de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening gegarandeerd.”
“Iedereen telt mee, iedereen doet mee. Dat is de ambitie van ContourdeTwern.
Samen met vrijwilligers en bewoners bouwen we aan een vitale samenleving waarin ieder mens een goede start kan maken en iedereen zoveel mogelijk meedoet. We versterken en verbinden mensen en we doen dat vanuit de eigen kracht van burgers. We zijn ervan overtuigd dat er veel potentie zit in de wijk en zijn bewoners” aldus Marianne van der Zee.
Meer informatie over ContourdeTwern is te vinden op www.contourdetwern.nl