College moet huiswerk opnieuw doen 

Het College van B&W moet van de gemeenteraad een nieuw omgevingsbeleidsplan op gaan stellen. Het plan dat donderdag aan de gemeenteraad werd  voorgelegd is  ‘veel te ambitieus en dus onhaalbaar’ zo oordeelde de meerderheid van de raad.  Ze dwong het College zijn huiswerk opnieuw te maken en na een korte schorsing besloot burgemeester Van Diessen dan ook het voorstel van de agenda te halen.  

In het omgevingsbeleidsplan staat wat de gemeente de komende jaren allemaal van plan is op het gebied van milieu en leefomgeving (natuur, lucht, geur, water etc. )Die plannen zijn vervolgens omgezet in een soort actiepuntenlijst. En die was volgens sommige partijen veel te  onrealistisch.   
Niet haalbaar 
De ‘aanval’ werd ingezet door PvdA en Volkspartij Dongen. ‘Ik heb er problemen mee om een besluit te nemen over een actiepuntenlijst waarvan we van te voren weten dat het toch niet haalbaar is.  De actielijst is veel te ambitieus gezien de  huidige  en toekomstige financiële positie van onze gemeente. Bent u bereid deze actiepuntenlijst nog eens opnieuw tegen het licht te houden’ zo nodigde Denise Kunst van de Volkspartij het college uit.  Van de PvdA en het CDA kwamen soortgelijke kritische geluiden over de haalbaarheid van de actiepunten. 
Opnieuw
Van Diessen greep in voordat de wethouder kans kreeg te antwoorden. Hij was op z’n zachtst gezegd niet blij met deze ‘move’. ‘Ik heb grote moeite met deze gang van zaken. U hebt de hele procedure rondom dit plan al doorlopen. Het heeft ook al ter inzage gelegen. Als u nu dit plan wil wijzigen, dan moet de hele procedure opnieuw. Nogmaals, u mag besluiten wat u wilt, maar realiseert u zich wel goed wat de consequenties zijn. ‘  De meerderheid van de raad bleek niet echt onder de indruk van deze waarschuwing. En na een korte schorsing werd het punt van de agenda gevoerd.