Bijzondere dienstverbanden  bij  Trobas  Gelatine  BV

Foto:

Vele medewerkers en oud-medewerkers van Trobas waren met partners vrijdagmiddag 29 augustus jl. bijeen in Gasterij den Hamse Bok.  Els Dirkse-Vereggen (40 jaar in dienst) en Mari Kuijpers (42 jaar in dienst) waren het stralend middelpunt van de belangstelling en hun families waren daar getuige van.

Mari Kuijpers gaat na een dienstverband van ruim 42 jaar binnenkort genieten van een welverdiend pensioen. Na een opleiding aan de Hogere Laboratoriumschool en een dienstverband bij TNO begon hij als 22-jarige op 15 september 1972 bij de toenmalige lijmfabriek Trommelen, destijds nog gevestigd aan de Hoge Ham.  Strengere milieuwetgeving werd in die tijd van kracht. De lozing van ongezuiverd afvalwater op de Donge moest daarom worden beëindigd. Met vele analyses aan het afvalwater bracht Mari de vervuiling van de fabriek in kaart en droeg hij de ontwerpgegevens aan voor een nieuw te bouwen zuiveringsinstallatie. ‘Zo heb je een wezenlijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van het milieu maar ook aan het voortbestaan van het bedrijf’, aldus directeur Jannes Trommelen.
Nadat de afvalwaterproblematiek met een eigen biologische zuiveringsinstallatie op Industrieterrein Tichelrijt was opgelost bleef Mari van grote waarde voor de onderneming. Midden jaren 90 werd steeds duidelijker dat er voor de lijmfabricage in Dongen geen toekomstperspectief was. Met zijn kennis van chemie, analysemethoden en levensmiddelen was Mari een belangrijke schakel in het team dat Trobas omvormde tot een bedrijf, waar nu uitsluitend nog voedings- en pharmagelatine wordt vervaardigd volgens zeer strikte normen. De weg daarheen was beslist niet altijd eenvoudig. Daarom werd Mari Kuijpers geprezen voor zijn doorzettingsvermogen, maar ook voor zijn loyaliteit en collegialiteit. Dat was allemaal geen opgave volgens de toekomstig pensionaris, die zei altijd veel voldoening en plezier te hebben gevonden in de uitdagingen die op zijn pad kwamen. 
Vervolgens werd Els Dirkse-Vereggen in het zonnetje gezet, vanwege haar 40-jarig dienstjubileum. Na een HBS-A opleiding en wel vier werkgevers in zeer korte tijd, zette zij op 2 september 1974 haar eerste schreden in het statige kantoor op de oude locatie om secretariële werkzaamheden te gaan verrichten. De accuratesse, talenkennis en integriteit van Els kwamen als geroepen in een periode dat intensief overlegd en gecommuniceerd werd met diverse overheden over de bedrijfsverplaatsing. Zij kreeg al snel het volledig vertrouwen van toenmalig directeur wijlen Bas Trommelen. Nadat het bedrijf in 1978 was verplaatst naar Tichelrijt en de typemachine later ingeruild voor computers, werd het takenpakket van Els breder. Ook het punctueel uitvoeren van vele werkzaamheden voor de financiële administratie is bij haar al lang in prima handen.  
Een 40-jarig dienstjubileum komt bij Trobas wel vaker voor. In het 87- jarig bestaan van het bedrijf hebben al 14 medewerkers deze mijlpaal bereikt. ‘Maar jij bent de eerste vrouwelijke medewerker die zo lang verbonden is geweest aan ons en dat zal niet snel veranderen’ stelde Jannes Trommelen. Hij bedankte Els voor al datgene wat zij voor de onderneming heeft gedaan en was blij dat zij nog niet stopte met werken.  Els op haar beurt haalde op aansprekende wijze vele herinneringen op en vond het heel bijzonder en fijn om  met 4 generaties van dit Dongense familiebedrijf te (hebben) mogen samenwerken. Waarna er werd getoast, broer Hans Vereggen als volleerd tonprater zijn zus nog feliciteerde en de collega’s leuke, originele cadeaus aan Els en Mari aanboden.
————————————————————————————————
         advertentiemagazijnverkoop2