Nieuw systeem woonruimteverdeling gemeente Dongen

Foto:

Wooncorporaties Vieya, Slagenland Wonen en Casade zijn gefuseerd. Vanaf 1 oktober mag iedereen de nieuwe corporatie voortaan Casade noemen. Vanaf die datum is er voor de woonruimteverdeling in de gemeente Dongen een nieuw systeem. Dit betreft het voormalige woningbezit van Vieya en van Slagenland Wonen in ’s Gravenmoer. 

Wat verandert er? 
Woningzoekenden kunnen nu reageren op woningen in Dongen zonder ingeschreven te 
staan bij de corporatie. Vanaf 1 oktober kan dat niet meer. Als u een (andere) huurwoning 
zoekt in Dongen -of het overige werkgebied van Casade- moet u voortaan ingeschreven zijn 
als woningzoekende. Vanaf 1 oktober wordt een woning aangeboden aan de woningzoekende die reageert op een woning, voldoet aan de voorwaarden en de langste inschrijftijd heeft. Voorheen werden kandidaten geselecteerd op basis van hun leeftijd of woonduur. Per oktober is dat dus de inschrijftijd geworden. 
Extra inschrijftijd in oktober: de oktober-actie
Om woningzoekenden uit Dongen dezelfde kansen te geven als woningzoekenden uit de 
gemeente Waalwijk en Loon op Zand komt er een speciale oktober-actie. Woningzoekenden kunnen zich in deze maand gratis inschrijven én krijgen extra inschrijftijd. Dit geldt alleen 
voor inwoners uit de gemeente Dongen én oud-inwoners die niet langer dan vijf jaar uit 
Dongen zijn vertrokken. 
Communicatie
Op de webpagina www.casade.nl/hurenindongen staat de oktober-actie beschreven en 
kunnen niet-huurders zich aanmelden. Alle huurders van Vieya en Slagenland Wonen ontvangen deze week een brief met daarin uitleg over het nieuwe systeem voor woonruimteverdeling en hoe zij zich kunnen inschrijven als woningenzoekende.