Fusie Slagenland Wonen, Vieya en Casade

Foto:

Wooncorporaties Slagenland Wonen, Vieya en Casade zijn per 26 juni gefuseerd. De nieuwe wooncorporatie heet Casade. Voor alle drie de corporaties is fusie een middel om goede en betaalbare volkshuisvesting te (blijven) bieden, en wel in een aaneengesloten werkgebied. Door overheidsmaatregelen als de verhuurdersheffing, die een groot beroep doen op de financiƫn van corporaties, is het belang van fusie toegenomen. Casade, Slagenland Wonen en Vieya gaan voor meer efficiƫntie en een sterkere organisatie met investeringskracht, dicht bij de huurders. De drie corporaties hebben gezamenlijk 11.000 woningen in een aaneengesloten werkgebied in Midden-Brabant.

Wie is Casade
De nieuwe wooncorporatie heet Casade. Hier is bewust voor gekozen omdat Casade een goede naam heeft bij huurders en belanghouders in de regio. Casade krijgt wel een nieuwe huisstijl, die past bij de vernieuwde identiteit. Die nieuwe huisstijl wordt stapsgewijs ingevoerd en is vanaf 1 oktober overal zichtbaar. De directeur van Casade is van Roel van Gurp. Hij is sinds 2011 de bestuurder van het huidige Casade.
Casade is een sterke, regionale wooncorporatie die zorgt voor betaalbare huur- en koopwoningen in de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk en heeft bezoeklocaties in Dongen, Kaatsheuvel, Waalwijk en Waspik. Vanaf 14 juli zijn de openingstijden op alle locaties als volgt: van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur. In de middag kan men op afspraak terecht. De woonpunten in Kaatsheuvel en Waalwijk zijn ook op donderdagavond open van 17.00 tot 19.00 uur voor alle bezoekers uit de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk.
Casade zit nu in een overgangsperiode, waarin alle systemen op elkaar worden afgestemd. Vanaf 1 oktober kunnen klanten terecht op de vernieuwde website www.casade.nl. Tot die tijd zijn de woonpunten in Waspik en Dongen via de bekende telefoonnummers en email-adressen bereikbaar. Casade Waalwijk is op de gebruikelijke manier te bereiken.
Op de websites van Casade, Slagenland Wonen en Vieya is meer informatie over de fusie terug te lezen.
casadelogo