Ledenvergadering Energie Dongen

Foto:

Op 25 juni aanstaande organiseert Energie Dongen in de Cammeleur (aanvang 20.00 uur) haar algemene ledenvergadering. Hierin wordt verslag gedaan van de vele activiteiten van het afgelopen jaar. Een mooi recent voorbeeld is de opening van de zonnepaneleninstallatie bij scouting Laurentius door wethouder van Beers die onder grote belangstelling van enthousiaste scouting jeugd en ouders plaatsvond (zie foto boven). Het is slechts één voorbeeld van de vele manieren waarop Energie Dongen het afgelopen jaar aan de weg heeft getimmerd om haar doelstelling van betaalbare, duurzame energie in eigen beheer stap voor stap dichterbij te brengen.Tijd dus om samen met de leden terug te kijken en ook de plannen van de komende periode door te spreken.

Voorzitter van Energie Dongen Martijn Messing:’We nemen een dergelijke ledenvergadering erg serieus. Het is voor het bestuur een belangrijk moment om alles met de leden op een rijtje te zetten. De leden kunnen op die manier hun mening geven’. Na de pauze vertellen de werkgroepen over waar ze concreet mee bezig zijn. Messing hoopt dan ook op een grote opkomst van leden. Maar ook Dongenaren die nu nog geen lid zijn zijn van harte welkom welkom. Ze kunnen zich voor de vergadering aanmelden (jaarlidmaatschap kost een tientje) en kunnen dan als volwaardig lid meepraten en beslissen. Inloop vanaf 19.30 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd!
In het formele gedeelte vanaf 20.00 uur worden de financiën, de plannen voor het komend jaar en de bestuurssamenstelling worden besproken. Daarna (vanaf 21.00 uur) geven de werkgroepen van Energie Dongen op informele manier inzicht in actuele plannen zoals in de Oud Dongen over Buurkracht, de geplande Switch-service van Energie Dongen, de Energie Leverings pilot met Texel Energie en de Windunie, Zon Collectief dak Fuji Film (6500 panelen) i.o en het 2000 panelen project, de Windmolen ontwikkelingen of de Voortgang tender Energie reductie provincie. Ook wordt er inzicht gegeven in het bijgewerkte certificatenoverzicht.
Voor meer informatie: www.energiedongen.nl. Voor reacties: [email protected]