Gemeenteraad verdeeld over zondagopenstelling winkels

De gemeenteraad kon het donderdag  niet eens worden over een algehele openstelling van de winkels in de gemeente Dongen op zon- en feestdagen. Volgens de nieuwe Winkeltijdenwet mogen gemeenten besluiten dat winkels op alle zon- en feestdagen open mogen. Dus  geen vastgestelde koopzondagen meer.  De gemeente heeft GfK laten onderzoeken of er in Dongen wel behoefte is aan zondagopenstelling. En dat bleek inderdaad het geval te zijn. Veel mensen willen op zondag winkelen en doen dat ook en veel ondernemers vinden het  prettig  om zelf te bepalen wanneer ze open gaan

Uitzondering  voor ’s Gravenmoer?
Alleen in ‘s Gravenmoer leverde het onderzoek van GfK een andere uitkomst op. Inwoners en ondernemers willen daar  vanuit hun geloofsovertuiging geen zondagopenstelling.  Voor het College van B&W reden om de raad voor te stellen ’s Gravenmoer niet mee te nemen in de algehele openstelling maar steeds individueel ontheffing te verlenen. En juist deze uitzondering vond de VVD maar niks. 
‘Onzin om voor ‘s Gravenmoer een uitzondering te maken. Dat maakt het onnodig ingewikkeld en het kost ook een hoop papierwerk als je elke keer ontheffing moet verlenen. Bovendien kunnen ondernemers heel goed zelf bepalen of ze wel of niet op zondag open gaan. Binnen Dongen Promotion is dit onderwerp  al vaak aan de orde geweest en die  wil een algehele vrijstelling’ aldus VVD-woordvoerder  Hennie Vlasveld. Vlasveld kreeg steun van  de PvdA en de Volkspartij Dongen.  Rob Biesheuvel( VPD): ‘ Ik zie absoluut geen beren op de weg.  Ook wij hebben onze voelsprieten in ’s Gravenmoer uitgestoken en wij hebben vernomen dat de ondernemers het geen probleem vinden om mee te gaan in de algehele vrijstelling’. 
Zorgen om kleine ondernemer
Het CDA en Democratisch Podium waren om een heel andere reden niet onverdeeld positief over de algehele openstelling. ‘Wat zijn de effecten voor de kleine middenstander’? zo vroegen de partijen zich  bezorgd  af. ‘Zij kunnen straks niet achterblijven en moeten wel mee, ook als ze dat eigenlijk liever niet willen’, aldus Martin Montens (DP). 
Wethouder Ad van Beek zag niet zoveel problemen. ‘Wat de effecten op kleine middenstanders zijn kunnen we natuurlijk niet zeggen, maar wij denken dat winkeliers zulke zaken heel goed voor zichzelf kunnen bepalen. Je kunt ook beslissen om nooit op zondag open te gaan. En over de  uitzonderingspositie van ’s Gravenmoer; ‘Wij  hebben goed geluisterd naar alle partijen die we geraadpleegd hebben en die opmerkingen moeten we dan ook meenemen’.  
In de vergadering van 3 juli neemt de gemeenteraad een beslissing nemen over dit onderwerp.