Koninklijke onderscheiding voor de heer A. Kerst

Foto:

Bij de opening van de jubileumtentoonstelling van de Heemkundekring ’s Gravenmoer heeft burgemeester René van Diessen een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer Ad Kerst. De heer Kerst (69 jaar) is gedurende een periode van ruim twintig jaar als bestuurslid actief voor de Heemkundekring ‘Des Graven Moer’. Sinds 2006 is hij ook bestuurslid van de Stichting Zorghoeve Ora et Labora. Daarnaast is de heer Kerst vrijwilliger bij IJsclub Tilburg en bij Fanfare Euterpe in ’s Gravenmoer. De heer Kerst werd bij deze gelegenheid benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Als sinds de oprichting van de Heemkundekring Des Graven Moer in 1989 is de heer Kerst
lid. De laatste 20 jaar is de heer Kerst ook bestuurslid en bekleedt hij het penningmeesterschap. Daarnaast is hij lid van de historische commissie. Deze commissie heeft het foto- en filmarchief opgezet en beheert het. De commissie organiseert ook vaak fototentoonstellingen met oud beeldmateriaal van ’s Gravenmoer. Mede door de grote inzet en betrokkenheid van de heer Kerst na het plotseling overlijden van de voormalig voorzitter Marius Verhagen hielp hij de vereniging weer met het oppakken van de draad. De heer Kerst is als ‘buitengewoon lid’ ook nauw betrokken bij Fanfare Euterpe. Van 1960 tot 1983 speelde hij de dieptrom in de drumband. 
kerst2
Vanaf 2000 is de heer Kerst actief als fotograaf van Euterpe. Bij elk optreden en andere activiteiten van de vereniging maakt de heer Kerst foto’s, die vervolgens op de website van Euterpe worden geplaatst. Vanaf 2006 is de heer Kerst bestuurslid van Stichting Zorghoeve Ora et Labora. Hij heeft bij de start van de Stichting de financiële administratie opgezet en de heer Kerst houdt deze nog steeds bij. Daarnaast ondersteunt hij de weduwe van de oprichter van de Zorgboerderij, de heer Verhagen, op financieel en administratief gebied. IJsclub Tilburg De heer Kerst is ook nog actief als vrijwilliger bij IJsclub Tilburg. Sinds het seizoen 2009/2010 is hij jurylid bij de wedstrijden op de Ireen Wüst IJsbaan. Hij begeleidt de wedstrijdrijders van de club en hij is ook regelmatig behulpzaam bij de jeugd. De heer Kerst is daarnaast instructeur bij het schoolschaatsen, waarbij hij les geeft aan kinderen van basisscholen. In plaats van gymnastiekles krijgen de kinderen dan onder schooltijd de beginselen van het schaatsen bijgebracht.
Met dank aan: Piet Eelants (dongenhomespot.nl)