Startbijeenkomst Veiligheid verplaatst naar 20 mei

De startbijeenkomst Integraal Veiligheidsbeleid die oorspronkelijk gepland was op dinsdag 6 mei is verplaatst naar dinsdag 20 mei 2014.

Veiligheidsbeleid 
De gemeente Dongen werkt aan een nieuw Integraal Veiligheidsbeleid voor de periode van 2015-2018. Dat gebeurt in samenwerking met diverse partners, zoals de politie, het Openbaar Ministerie, maatschappelijke instellingen en dorps – en wijkraden. Dinsdag 20 mei gaan alle partijen met elkaar in gesprek tijdens de startbijeenkomst Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018. Met als doel: prioriteiten stellen. Wilt u een bijdrage leveren aan een veilig Dongen? U bent 20 mei vanaf 19.30 uur van harte welkom! Locatie: raadszaal van het gemeentehuis, Hoge Ham 62 in Dongen.
Het programma kent een informatief deel en een deel waarin u actief deelneemt. In dat deel geeft u aan wat u belangrijk vindt op het gebied van veiligheid in Dongen. En ook: wie kan volgens u een bijdrage leveren aan een veilige leefomgeving? Waar liggen oplossingsmogelijkheden?
 
Het programma van 20 mei is als volgt opgebouwd: 
19:30 uur     Inloop en ontvangst raadszaal (ingang achterzijde gemeentehuis) 
19:45 uur     Opening  
19:55 uur     In gesprek over het Integraal Veiligheidsbeleid 2013-2014 
20:35 uur     Uitleg opzet Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 
20:45 uur     Presentatie veiligheidsanalyse naar aanleiding van eerste cijfers
                                Inwonerpanel Dongen en de politie
21:00 uur     ‘Veiligheidsverkiezing’ over de prioritering van veiligheidsthema’s 2015-                                         2018
 21:30 uur     Afronding
Aanmelden
Indien u de bijeenkomst wilt bijwonen, dan kunt u zich tot uiterlijk 15 mei 2014 aanmelden bij Cynthia Hopman, Adviseur Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding van de gemeente Dongen, telefoon 14 0162, e-mail: [email protected]