Mevrouw Jo Rombouts 100 jaar

Het was druk maandagochtend op het feestje van de 100-jarige ‘juffrouw’ Rombouts in de grote hal van verzorgingshuis de Volckaert . Omdat burgemeester René van Diessen wegens ziekenhuisopname niet aanwezig kon zijn liet hij zich vertegenwoordigen door loco burgemeester Piet Panis, die wel de hartelijke groeten overbracht namens van Diessen. De heer Panis wenste mevrouw Jo Rombouts van harte proficiat met deze mijlpaal in haar leven. 

Dat leven stond volgens Panis grotendeels in het teken van zorg géven . “Fijn dat u nu al reeds lange tijd zelf goed verzorgd wordt in de Volckaert” zei hij. Tegenspreken doet ze nog steeds. ‘Veel te lang’ zei ze schertsend. Van te voren had ze zich ook al met de toespraak van de loco burgemeester bemoeid. Die moest niet te lang zijn “…maar wel taart meebrengen “ . Zo maakte de 100-jarige nog meer grappige opmerkingen tot vermaak van de vele gasten. 
ftozz55c3wzcxj1eguy2phfev
Jo Rombouts werd in 1914 te Waalwijk geboren. Ze had drie broers en drie zussen. Vader was bedrijfsleider op een schoenfabriek. In 1929 verhuisde mevrouw naar Moergestel en werkte daar geruime tijd op kantoor van Avang. Haar tweede baan was in Dongen. Windsor bood haar een kantoorbaan aan . Haar hart lag toen al bij ‘de zorg’. In 1949 was ze even vrijwilligster bij geëvacueerde bewoners in de Betuwe . Dat feit zorgde voor een ommekeer in haar leven. Ze deed met succes een studie voor maatschappelijk werkster bij de Tilburgse Leergangen en werkte daarna veel samen met de bekende Dongense kapelaan van Eekelen die na de oorlog de nood bij arbeidersgezinnen zag en de hulp met enkele meisjes opstartte. 
eux2ez3z2hjqxufbxttq7icht
Ook in 1949 werd haar gevraagd om de gezinszorg in Dongen op te starten. Thuis had ze kantoor en haar moeder zorgde voor de administratie en telefoon. In 1953 richtte ze samen met mevrouw Cloin de Dongense afdeling van de Zonnebloem op .In 1966 ontstond de stichting Caritatief Werk en Gezinszorg. De stichting werd drie jaar later ook regiobreed met Gilze -Rijen , Chaam en Baarle-Nassau . Vanaf 1973 gaf Jo Rombouts leiding over een grote groep. Mevrouw ging in 1978 op 73-jarige leeftijd met pensioen.
og6c4arocabrrusnsli10yjtg
Naast haar werk vervulde zij veel sociaal werk in diverse stichtingen en organisaties in Dongen . De huishoudschool, de St Jozefparochie ,Stichting Welzijn voor Ouderen, de bejaardenraad , om er maar enkele te noemen waren blij met haar deskundigheid . Ook de gemeente gaf zij adviezen over de toen zogenoemde ‘armenwet’. De uitdrukking ‘Te veel om op te noemen ‘ is bij Jo Rombouts wel van toepassing. Zei kreeg daarvoor ook de Gemeentelijke Valentijnsdaghulde in 1981. Jo Rombouts zorgde voor haar moeder die mede daardoor ook de leeftijd van 100 jaar mocht bereiken.
cfpmxmtz3ebs7gtxrpie966s8
Jo Rombouts geniet nu zelf van goede zorg. Dat was overigens wel een hele overgang. Haar beroep voert ze eigenlijk nog steeds uit door een bezoekje en een praatje voor en met mensen die ook in de Volckaert wonen .Al hoewel ze vooral het laatste half jaar veel van haar gezondheid heeft moeten inleveren wilde ze wel met goede moed haar verjaardag vieren met haar zus Annie en schoonzus Lenie. Neven en nichten waren er evenals haar vriendin Adrie en vriend Patric. Samen met hen en overige vrienden en kennissen wordt deze mijlpaal natuurlijk feestelijk gevierd.
Met dank aan: Piet Eelants (dongenhomepsot.nl)