Twijfels oppositie over coalitieakkoord 

Foto:

Piet Panis( Volkspartij Dongen), Ad van Beek ( Dongense VVD) en Bea van Beers (PvdA) zijn gisteren officieel geïnstalleerd als het nieuwe wethouderstrio. Zij hebben met de vertegenwoordigers hun partijen de koers uitgezet voor de komende vier jaar. Die koers hebben zij vastgelegd in een programma onder de titel Samen kansen pakken. Eerder deze week hebben de  coalitiepartners  dit programma openbaar gemaakt.  In de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad op 15 mei wordt het coalitie-programma  nog  verder besproken, maar gisteravond gaven de oppositiepartijen  CDA en Democratisch Podium al een schot voor de boeg. 

Martin Montens had niet veel woorden nodig om zijn oordeel over het programma te geven.  ‘Ik kan kort, maar heel duidelijk zijn. Het programma heeft een erg hoog Sinterklaasgehalte. Er worden veel cadeautjes weggegeven en de financiering van alle plannen gaat nog voor veel surprises zorgen’, zo voorspelde hij.
Ook het CDA had zo zijn twijfels over de financiering van alle plannen en zag  al meteen een gevaar in het leeghalen van het potje voor reinigingsreserves. Hier wordt 1,5 miljoen uitgehaald  voor de Beljaart en 1 miljoen euro voor de Multifunctionele Accommodatie.
‘Betekent dat dan dat straks toch het reinigingsrecht omhoog gaat’ zo vroeg CDA-fractievoorzitter André Vonk zich af.  ‘Ik zou graag de financiële doorrekening zien van alle plannen’.  René Jansen van de Volkspartij Dongen had daar geen enkel probleem mee. Op 15 mei wordt er dus verder gepraat over de inhoud van het coalitieprogramma.