Snel ‘witte rook’ voor coalitie verwacht

Foto:

In de loop van deze week wordt er ‘witte rook’ verwacht uit de schoorsteen van de coalitiebesprekingen. Volgens René Jansen, fractievoorzitter van de Volkspartij Dongen, verlopen de formatiegesprekken naar wens en liggen VPD, VVD en PvdA op schema voor wat betreft een definitief coalitie-akkoord.

“Inmiddels zijn er drie gespreksrondes afgehandeld waarbij alle onderwerpen  ziin behandeld. Er is een gezamenlijk standpunt / coalitiekoers vastgesteld en dat is uitgewerkt in een concept aanpak voor 2014-2018.” aldus Jansen, die aangeeft dat iedere fractie vanuit het eigen programma nog specifieke onderwerpen heeft kunnen benoemen.”Ook die zijn nagenoeg allemaal behandeld en ook daarbij zijn geen onverwachte breekpunten of ‘beren op de weg’ ontstaan. Daarnaast zijn er op het financiële vlak oplossingsrichtingen voor bv. Beljaart en MFA.”
coalitie1
Een kijkje bij de coalitiebesprekingen
Het coalitie-akkoord wordt deze week verder uitgewerkt en van alle “puntjes op de i” voorzien. René Jansen is optimistisch: “als alles volgens planning verloopt kan het coalitie-akkoord op woensdag 23 april gepresenteerd worden. Op 24 april kan het nieuwe college dan voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering officieel geïnstalleerd worden.”