Coca Cola Dongen investeert in duurzame ambities

Foto:

Met een investering van 20 miljoen euro in een automatisch opslagsysteem voor haar distributiecentrum in Dongen zet Coca-Cola Enterprises een belangrijke volgende stap in de richting van het realiseren van haar duurzame doelstellingen. Met dit systeem is het mogelijk pallets met flessen en blikken automatisch in opslag te zetten en op elk gewenst moment klaar te  maken voor transport. Transporten kunnen volledig op basis van de behoeften van klanten worden samengesteld en klaargezet. Zo wordt de laadruimte in vrachtwagens maximaal benut. Het resultaat is een substantiële beperking van het wegtransport met 4.584 ritten of 12.376 kilometer per jaar en een CO2-reductie van ruim 13.267 kilogram per jaar. 

Nieuwe mijlpaal op gebied van duurzaamheid 
Het Automatic Storage & Retrieval-systeem is in de bestaande gebouwen van het distributiecentrum  in Dongen gerealiseerd. Hiervoor is het dak van een hal naar 13,5 meter verhoogd. Er is nu een opslagruimte van meer dan 17.893 pallets beschikbaar, wat overeenkomt met ruim 745  vrachtwagens. Naast een aanzienlijke vermindering van het aantal kilometers levert het systeem een bijdrage aan een lager energieverbruik. Zo zijn de kranen van de opslag voorzien van een modus voor het terugwinnen van energie. Zodra de pallets vanuit het magazijn naar beneden worden vervoerd of als er wordt afgeremd, wordt er stroom opgewekt. Deze wordt geleverd aan het  elektriciteitsnetwerk van het distributiecentrum, zodat het kan worden hergebruikt. Tussen 10 en 20  procent van het totale energieverbruik wordt opgewekt met dit ‘highrise-systeem’. 
 
Duurzaamheid zit in het DNA van Coca-Cola Enterprises. Met deze grote investering in het Automatic  Storage & Retrieval-systeem zijn we in staat onze ecologische voetafdruk in Nederland verder te verkleinen. Hiermee bereiken we een nieuwe mijlpaal in het realiseren van onze duurzame ambities. Zo heeft Coca-Cola Enterprises de ambitie om in 2020 haar totale CO2-voetafdruk met een derde te  verminderen door de CO2-uitstoot in de hele waardeketen terug te dringen. Hieraan wordt onder  meer invulling gegeven door over te stappen op duurzame verpakkingen en de hoeveelheid afval tot 
een minimum te beperken. 
cocacola2
 
Made in Dongen 
Coca-Cola kiest bewust voor een lokaal marktmodel waarbij wereldwijde merken lokaal worden  geproduceerd, gedistribueerd en verkocht. In Nederland zet Coca-Cola 15 merken op de markt  waarvan maar liefst 81% in de productievestiging in Dongen wordt geproduceerd. In Dongen wordt  al jaren fors geïnvesteerd om concrete resultaten op het vlak van duurzaamheid neer te zetten. Rein  de Jong, Directeur Supply Chain Operations, Productie- en Distributievestiging Coca-Cola Enterprises in Dongen: “We hebben duidelijke duurzaamheidsdoelstellingen waaraan we elke dag werken. Dit volautomatisch opslagsysteem is voor Coca-Cola Enterprises in Dongen een volgende stap in ons 
duurzaamheidstraject. Al meer dan tien jaar werken we aan duurzaamheid en dit heeft ertoe geleid  dat het energie- en waterverbruik al jaren dalen terwijl ons productievolume stijgt.” 
 
Het energiegebruik is sinds 2005 gedaald met ruim dertig procent, van 111 kWh per duizend liter naar 85 kWh per duizend liter. In dezelfde periode daalde het waterverbruik met bijna vijftig procent, van 2,75 liter per liter geproduceerd product naar 1,44 liter per liter geproduceerd product. Om deze resultaten te bereiken, monitoren de Coca-Cola medewerkers elke dag het energieverbruik. Afwijkingen ten opzichte van de doelstellingen kunnen op deze manier direct  worden aangepakt. Daarnaast wordt continue naar innovatieve oplossingen gezocht: van hergebruik  van perslucht bij blaasmachines die PET-flessen blazen, tot de installatie van elektriciteitsopwekkende kranen in het magazijn, tot het maken van meerjarenafspraken over energiebesparing met branchegenoten en de overheid. 
Foto boven: John F. Brock, CEO Coca-Cola Enterprises, opent samen met Rein de Jong, 
productiedirecteur Coca-Cola Enterprises in Dongen, het nieuwe volautomatische opslagsysteem.