De nieuwe coalitie, wat gaat het worden?

Foto:

De Dongense kiezer heeft gesproken en de stemmen zijn geteld. Afgelopen woensdag werd duidelijk dat de Volkspartij Dongen het vertrouwen geniet van bijna 40% van de Dongenaren. Deze partij, aangevoerd door lijsttrekker René Jansen, zal dan ook het voortouw nemen bij de coalitiebesprekingen die komende week van start gaan met een eerste bijeenkomst aanstaande maandag 24 maart. Ervan uitgaande dat de VPD zeker deel uitmaakt van een coalitie en het Democratisch Podium na het dramatische verlies vrijwel zeker veroordeeld zal zijn tot de oppositiebanken, blijven er enkele mogelijkheden over. Welke zijn dat? Hieronder een overzicht van de mogelijke coalities. 

VPD-PvdA-CDA (17 zetels)
De coalitie heeft al eerder in deze samenstelling geopereerd (van 2006 – 2010) en op basis van de programma’s van de partijen zijn er op het eerste gezicht voldoende aanknopings-punten. Nadeel zou kunnen zijn dat twee van de drie wethouderskandidaten nog geen wethouderservaring hebben. Dat zou in een tijd waarin er veel nieuwe taken op het bordje van de gemeente terechtkomen voor de VPD wellicht een reden kunnen zijn om deze optie niet als meest favoriete te bestempelen. 
VPD-CDA-VVD (17 zetels)
Ook deze optie is niet ondenkbaar. Twee ervaren wethouders (Piet Panis en Ad van Beek) en een derde wethouder (André Vonk) met ambities en bestuurservaring. Evenals bij de vorige optie zou er dan overigens geen sprake meer zijn van serieuze  oppositie; deze zou dan namelijk worden teruggebracht tot een marginale 4 zetels.
VPD -PvdA-VVD (15 zetels)

De Volkspartij heeft al eerder aangegeven dat men streeft naar een stabiele coalitie en een College met drie wethouders. Ook heeft de partij aangegeven dat de samenwerking met de Partij van de Arbeid de laatste acht jaren erg constructief is geweest. Een coalitie van VPD -PvdA en VVD (samen 15 zetels) is daarom zeker een kansrijke optie. Het College zou dan met Piet Panis en Ad van Beek bestaan uit twee zeer ervaren wethouders waarbij Bea van Beers als derde wethouder zou kunnen zorgen voor wat jeugdig elan. Ervan uitgaande dat VVD en PvdA ook landelijk kunnen samenwerken en de Dongense VVD eerder ook in één coalitie zat met de SP, een partij die nog meer aan de linkerkant zit,  moeten er voldoende raakpunten te vinden zijn om tot een akkoord te komen.
VPD -CDA (14 zetels)
Gezien het feit dat VPD-lijsttrekker René Jansen na afloop van de verkiezingsavond aangaf een voorkeur te hebben voor een coalitie met drie partijen, lijkt deze optie wat minder voor de hand liggend. Het zou dan waarschijnlijk betekenen het CDA één wethouder levert (André Vonk) en dat de Volkspartij naast Piet Panis nog een wethouder zou moeten leveren. Dat kan dan iemand uit eigen gelederen zijn maar het is ook mogelijk dat er extern iemand gezocht wordt. Een mogelijkheid is zelfs dat men de ervaren Ad van Beek benadert om te fungeren als wethouder in zo’n coalitie, ook al zit van Beek’s partij (VVD) er zelf niet in. Voorwaarde is dan natuurlijk wel dat Ad van Beek zich kan vinden in het coalitieakkoord van deze partijen.
VPD-PvdA (12 zetels)
Gezien de goede relatie tussen beide partijen zeker een werkbare combinatie. Met 12 zetels is het echter waarschijnlijk niet de robuuste en stabiele coalitie waar de Volkspartij Dongen over spreekt.  
VPD-VVD (12 zetels)
Ook deze combinatie ligt niet voor de hand. De Volkspartij is waarschijnlijk nog niet vergeten dat zij door de VVD vier jaar geleden vroegtijdig buitenspel is gezet bij de coalitiebesprekingen. Hoewel er de laatste tijd sprake is van enige toenadering tussen beide partijen lijkt deze combinatie zonder derde partij erbij te kwetsbaar.
De reacties van Piet Panis en Henny Vlasveld vindt u in het filmpje hieronder