Presentatie schetsontwerp autoluw deel Hoge Ham

Benieuwd naar het nieuwe gezicht van de Hoge Ham? Verkeersbureau Kragten heeft de wensen van de werkgroep Centrum (bestaande uit bewoners, ondernemers en bezoekers van het centrum) en de ambtelijke werkgroep vertaald in een schetsontwerp en inrichtingsplan voor het autoluwe deel van de Hoge Ham tussen de Dr. Willem Dreeslaan enBiezen. Op maandag 17 maart worden de tekeningen en visualisaties gepresenteerd tijdens een informatieavond in de Cammeleur. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en heeft plaats in de grote zaal. U bent van harte welkom!

Omdraaien rijrichting
Het college stemde vorige maand in met het uitwerken van het voorstel van de werkgroep
Centrum om de rijrichting tussen de Dr. Willem Dreeslaan en Biezen om te draaien. Een van
de uitgangspunten in het project Herinrichting Centrum is dat dit deel van de Hoge Ham
autoluw wordt. Daarmee wordt bedoeld: wel toegankelijk voor auto’s die daar moeten zijn
(bestemmingsverkeer), maar niet voor doorgaand verkeer. De kunst is om dit te bereiken
en/of af te dwingen met behulp van een logische inrichting, zonder extra inzet van
handhaving of andere geforceerde maatregelen.
Sfeer
In haar voorstel ‘Hoge Ham Dongen…. dorpskern met allure & sfeer’ formuleerde de werkgroep daarnaast enkele denkbeelden en keuzerichtingen. Met als belangrijkste
vertrekpunten: het visitekaartje voor het dorpshart van Dongen realiseren, een aantrekkelijk verblijfsgebied, met zo min mogelijk autoverkeer. De karakteristieke lintdorp-uitstraling moet worden versterkt door een inrichting die allure en sfeer uitstraalt.
Participatie
Aan het maken van het schetsontwerp en het inrichtingsplan is een intensief
participatietraject voorafgegaan, met informatiebijeenkomsten, een iRoom-sessie,
werkbezoeken en brainstormsessies. Bureau Kragten heeft de opbrengst van dit traject
vertaald in een schetsontwerp en inrichtingsplan. Tijdens de informatiebijeenkomst op 17
maart kunt u op de voorstellen reageren. Na de zomervakantie van 2014 gaat de Hoge Ham
op de schop