Starmans ‘krijgt’ project Beljaart

Foto:

Het college heeft besloten tot een herverdeling van de portefeuille van wethouder Velthoven, die donderdag 30 januari 2014 bij de gemeenteraadsvergadering na een ingediende motie van wantrouwen zijn ontslag aanbood. Wethouder Starmans wordt projectwethouder Beljaart. De wethouders Van Beek en Evegaars nemen de overige taken van de vertrokken wethouder voor hun rekening. 

Overleg
Hiermee wordt vervolg gegeven aan de uitkomsten van een overleg, dat maandagavond 3 februari 2014 plaatshad in het gemeentehuis. Daaraan namen deel, onder voorzitterschap van de burgemeester, de vertegenwoordigers van de vijf politieke partijen in de raad: VVD, CDA, DP, Volkspartij Dongen en PvdA. Het CDA gaf daarbij aan tot aan de gemeenteraads-verkiezingen van 19 maart aanstaande, geen coalitiepartner meer te zijn als gevolg van het aftreden van de CDA-wethouder. Het CDA wil om die reden ook geen 4e wethouder leveren als vervanger.
In de gemeenteraadsvergadering van vrijdag gaf wethouder Ad van Beek op vragen van Marga Allard (CDA) aan dat de drie overgebleven wethouders wel overwogen hadden om solidair te zijn met de vertrekkende Velthoven. Na rijp beraad besloten de drie  “in het belang van Dongen” om het College te blijven bemannen. Allard had hier geen goed woord voor over: “we zijn samen aan de klus begonnen. Ik mis de collegiale verantwoordelijkheid bij de overige wethouders.”
Portefeuilles
De raadspartijen besloten maandag unaniem het college op te dragen de vacature tijdelijk (tot aan de verkiezingen) in te vullen op basis van de huidige formatie. In de collegevergadering van dinsdag 4 februari 2014 is besloten, dat wethouder Starmans (Leefbaarheid) aan de slag gaat met De Beljaart, het dossier waarover Velthoven struikelde. 
Wethouder Van Beek krijgt er extra taken bij op het gebied van: 
– Ruimtelijk beleid (inclusief water, natuurbeleid)
– Grondbeleid 
– Woonbeleid 
Wethouder Evegaars neemt voor zijn rekening:
– Bouw- en woningtoezicht (inclusief omgevingsvergunning)
– Monumentenbeleid (inclusief archeologie)
– Centrumontwikkeling voor zijn rekening