Martijn Blogt: “Dongen, een eilandje in het Hart van Brabant?”

Foto:

Dongen is een dorp waarin nogal wat gebeurt. Veel actieve Dongenaren blijven permanent zorgen voor interessante ontwikkelingen in de politiek, het verenigingsleven, de plaatselijke evenementen en andere lokale initiatieven. Martijn Messing, betrokken Dongenaar en onder meer voorzitter van de energie coöperatie Energie Dongen, deelt zijn gedachten over de ontwikkelingen in Dongen regelmatig met de bezoekers van dongen.nieuws.nl. Zijn blog vindt u hieronder.

Dongen, een eilandje in het Hart van Brabant?
In de huidige regeringsplannen staat beschreven dat er een passende schaal nodig is om de komende decentralisatie plannen vorm te geven. De gewenste ondergrens voor de grootte van gemeenten is daarbij 100.000 inwoners. Vanaf 2015 wordt er door het rijk rekening gehouden met de schaalvoordelen die hieruit voortkomen, met andere woorden, de gemeenten worden dan extra gekort op hun begrotingen. 
Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Laatst omschreef een burgemeester van een omliggende gemeente deze decentralisatie wel de grootste bestuurlijke opgave van de afgelopen decennia. Er komt dus een behoorlijke uitdaging op de gemeente Dongen af. Wat zeggen de partijen in Dongen hierover en hoe reëel zijn hun standpunten?
Gevoelsmatig zal iedere Dongenaar zeggen dat Dongen zelfstandig moet blijven, dat de eigen identiteit voorop moet blijven staan en dit lees je dan ook terug in alle verkiezingsprogramma’s. Iedere partij spreekt die voorkeur uit maar er zitten behoorlijke nuance verschillen tussen. De VPD is het meest stellig. Samenwerken is ok, maar Dongen is groot genoeg om de uitdagingen aan te gaan en blijft dus zelfstandig, schrijft ze. Het CDA en de PvdA kiezen ook voor zelfstandig blijven met samenwerken in de regio, de VVD ook maar ze schrijft wel open te staan voor bestuurlijke vernieuwing met behoud van autonomie voor Dongen. Het DP is de enige partij die ook de optie van fusie met andere gemeenten benoemt.
Als er al samengewerkt moet worden dan is dat met de Hart van Brabant gemeenten. Nu gaat Gilze-Rijen al ambtelijk fuseren. Goirle, Heusden, Oisterwijk en Hilvarenbeek liggen toch wel erg ver weg en dan blijft als alternatief samenwerking of fusie met Waalwijk, Vieya is al voorgegaan, of het grote Tilburg over. Dongen, gemeente Tilburg, ziet u het bordje bij de entree van Dongen al voor zich? 
Verkiezingsprogramma’s zijn natuurlijk politiek correct geschreven. Niemand voor het hoofd stoten, zoveel mogelijk mensen aanspreken omdat de meeste stemmen gelden is het devies. Feit is dat ze u aanspreken op het dorpsgevoel maar de realiteit van de dag zal zijn dat er nieuwe vormen van samenwerking ontstaan, het zal niet anders zijn. Er komen een heleboel taken bij die naar verhouding met minder geld uitgevoerd moeten worden. De opgave zal enorm zijn, de grootste bestuurlijke uitdaging sinds decennia. 
Hoe u ook stemt, doe dit met een diep respect voor de raadsleden die overvolle agenda’s gaan krijgen, de bestuurders van wie hogere bestuurskunde gevraagd gaat worden en de ambtenaren die steeds meer met minder moeten gaan doen. Het is niet voor niets dat het woord participatiesamenleving het woord van 2013 is geworden. Willen we als Dongen het dorpskarakter behouden dan zullen we als Dongenaren zelf ook in beweging moeten komen. Ik voorzie steeds meer nieuwe samenwerking in Dongen zelf ontstaan op maatschappelijke thema’s als energie, zorg, digitalisering, werkgelegenheid en leefbaarheid in het algemeen. Alleen dan kunnen we Dongen als gemeenschap behouden. 
Ik hoop dat de nieuwe coalitie dit ook zo zal zien en Dongen als gemeenschap direct betrekt bij de uitdagingen waarvoor we staan en ieder burgerinitiatief dat bijdraagt aan de leefbaarheid serieus omarmt.
Martijn Messing