Bas Evegaars kandidaat-wethouder Democratisch Podium

Foto:

Als het Democratisch Podium na de gemeenteraads-verkiezingen van 19 maart in de coalitie komt, zal Bas Evegaars door de partij naar voren geschoven worden als wethouder. Dat hebben de leden van de partij besloten tijdens de Algemene ledenvergadering van 27 januari. Evegaars maakte de afgelopen vier jaar ook al deel uit van het College. Met de bekendmaking van Evegaars  als  kandidaat-wethouder hebben alle deelnemende partijen naast de kandidatenlijsten nu ook duidelijkheid gebracht over hun eventuele college-kandidaat 

Verkiezingsprogramma Democratisch Podium
Tijdens dezelfde algemene ledenvergadering van het Democratisch Podium is het verkiezingsprogramma vastgesteld. Volgens campagneleider Martijn Bink een programma dat laat zien hoe het Democratisch Podium de komende jaren wil werken en wat de partij belangrijk vindt.” In de aanloop werd het concept voorgelegd aan Dongenaren uit bedrijfsleven, sport, cultuur, kinderopvang, welzijn en buurtwerk. Wij vinden het belangrijk om al bij het tot stand komen van het verkiezingsprogramma Dongenaren  mee te laten denken en meepraten: mensen een podium te bieden. De ontvangen waardevolle opmerkingen en suggesties zijn opgenomen. Het programma is voor het Democratisch Podium een leidraad en werkprogramma voor de komende vier jaren” aldus Bink
Foto: Jan Stads / Pix4Profs
——————————————————————————————————
            adopendag29jan