De Beljaart blijft gemoederen bezig houden

Wethouder Velthoven heeft, twee maanden voor zijn afscheid uit de Dongense politiek, nog steeds zijn handen vol aan ‘zijn’ hoofdpijndossier De Beljaart. In de afgelopen weken heeft Velthoven reacties gekregen van vier aanbieders die geinteresseerd zouden zijn in het overnemen van het aardwarmtesysteem. Dit systeem, wat in fase 2 van de Beljaart moet zorgen voor verwarming en warm water, hapert aan alle kanten en de eerste leverancier, Geo Dongen, is inmiddels failliet. 

In BN De Stem zegt Pascal Rosenbrand, voorzitter van de bewonerscommissie Beljaart 2, dat de bewoners geen  heil meer ziet in revitalisering van het systeem in hun buurt. Daarmee is hun visie van anders dan die van Velthoven, die de laatste strohalm nog wel lijkt te willen grijpen. Nu ze de aanbiedingen van de overnamekandidaten onder ogen hebben gehad, zijn de bewoners er nog meer van overtuigd dat revitaiseren geen reele optie lijkt. “Van de vier gegadigden heeft er een zich teruggetrokken. De tweede wil eerst nog nader onderzoek doen, maar dan op kosten van de gemeente. Blijven over twee offertes. Die gaan niet uit van herstel van de huidige installatie, maar van een alternatieve oplossing, waarbij de hele installatie van GEO Dongen nog slechts de prijs van oud ijzer waard is.”aldus Rosenbrand in BN De Stem.
De bewonerscommissie en de wijkraad van de Beljaart hebben inmiddels een informatie-avond aangekondigd voor woensdag 29 januari in De Cammeleur waarin ze duidelijkheid willen scheppen over de situatie op dit moment en de ontwikkelingen van de laatste tijd. Tijdens deze avond zal iedereen nogmaals worden bijgepraat . Er zal ook aandacht zijn voor aan de uitspraken van de curator, de intentieverklaring en de voorschotten. Ook willen de wijkraad en de bewonerscommissie iedereen bijpraten over de manier waarop de gemeente om gaat met de energieperikelen en wat daarbij volgens de wijkraad en de commissie te verwachten valt Er wordt daaruit geput uit eigen ervaring en de ervaring uit Fase 1 van de Beljaart.
Op deze avond worden ook de voorstellen van de vier leveranciers toegelicht . “Met name bij dit laatste onderdeel hebben we jullie hard nodig ” staat er letterlijk in de uitnodiging naar de bewoners. “De problemen in onze wijk zijn op te lossen “. Net als wethouder Velthoven zegt ook de bewonerscommissie en de wijkraad dat de oplossingen verschillend kunnen zijn, evenals de weg er naar toe. In een interactieve discussie willen nu alle partijen kijken of er kan gekomen worden tot een aantal oplossingsgerichte voorstellen.
Voor deze avond is de gemeente in de persoon van verantwoordelijk wethouder Joop Velthoven uitgenodigd. Volgens de organisatoren van de avond is de gemeente dan slechts toehoorder.
Foto: Jan Stads / Pix4Profs

——————————————————————————————————
            adopendag29jan