Verkeersbureau maakt ontwerp omdraaien rijrichting Hoge Ham

Foto:

Het college stemt in met het uitwerken van het voorstel van de werkgroep Centrum voor de inrichting van het autoluwe deel van de Hoge Ham tussen de Dr. Willem Dreeslaan en Biezen. Uitgangspunt van de werkgroep is dat de rijrichting in dit deel van de Hoge Ham wordt omgedraaid. Eind februari worden een uitgewerkt schetsontwerp en inrichtingsplan gepresenteerd tijdens een openbare informatieavond in De Cammeleur.

Een van de uitgangspunten in het project Herinrichting Centrum is dat de Hoge Ham tussen de Dr. Willem Dreeslaan en Biezen autoluw wordt. Onder autoluw wordt verstaan dat dit deel van de Hoge Ham wel toegankelijk is voor auto’s die daar moeten zijn (bestemmings-verkeer), maar niet voor doorgaand verkeer. De kunst is om dit te bereiken en/of af te dwingen met behulp van een logische inrichting, zonder extra inzet van handhaving of andere geforceerde maatregelen. 
Voordelen maatregel
Naar mening van de werkgroep Centrum (bestaande uit bewoners, winkeliers en bezoekers), de ambtelijke projectgroep en Platform Centrum kan het weren van doorgaand autoverkeer gerealiseerd worden door het omdraaien van de rijrichting. Doorgaand verkeer heeft in die situatie geen belang bij het inrijden van de Hoge Ham vanaf de Biezen. Bij de Dr. Willem Dreeslaan moeten automobilisten gedwongen linksaf, waardoor ze weer terugrijden richting beginpunt. Wel kan bestemmingsverkeer met de auto de Hoge Ham bereiken om bijvoorbeeld een pakketje op te halen of bijvoorbeeld zware materialen in te laden. Aanwonenden met een inrit of garage zijn met deze maatregel goed bereikbaar. Er zijn geen obstakels zoals (verzinkbare) palen en drempels nodig om doorgaand verkeer te weren.
Dr. Willem Dreeslaan
Omdat de Hoge Ham vanuit de Dr. Willem Dreeslaan niet meer te bereiken is voor automobilisten, wordt de Dr. Willem Dreeslaan feitelijk doodlopend. Vanaf de Nieuwstraat kunnen auto’s de Dr. Willem Dreeslaan inrijden tot aan de parkeerplaatsen bij het reisbureau. Zij dienen dezelfde weg terug te nemen. De parkeervoorzieningen in de Dr. Willem Dreeslaan blijven van beide zijden bereikbaar.
Bijeenkomst februari
Bovenstaande uitgangspunten gaat een verkeersbureau vertalen in een schetsontwerp en inrichtingsplan. Het bureau maakt tevens een beknopte visie voor de relatie met het gehele centrumgebied, een verkeerskundige uitwerking van de kruispunten met de Dr. Willem Dreeslaan en Biezen en visualisaties van de nieuwe situatie voor een presentatie aan bewoners. Eind februari is er een openbare informatieavond in De Cammeleur. Afhankelijk van de uitkomsten van deze openbare informatieavond kan nog een bijstelling plaatsvinden. Daarna neemt het college een definitief besluit