Provincie: “Trobas voldoet aan vergunningswoorwaarden”

Foto:

In oktober en november heeft de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant in opdracht van de provincie een geuronderzoek uitgevoerd bij Trobas Gelatine BV te Dongen. Uit dit onderzoek blijkt dat Trobas qua geuruitstoot voldoet aan de vergunningvoorwaarden. Dat meldt de provincie in een persbericht.  Het actiecomité  Einde stank- en lawaaioverlast Tichelrijt Nu vindt deze conclusie desgevraagd erg verwonderlijk. “Wij krijgen pas donderdag aanstaande uitleg over dit onderzoek maar van de Omgevingsdienst, de controlerende milieu instantie, weten we dat er afgelopen maanden problemen met de zuivering van Trobas geweest zijn en er zelfs afgelopen week nog een stankgolf geconstateerd is die volgens de Omgevings-dienst van Trobas afkomstig was. Duidelijk is dat de bedrijven en de gemeente de overlast van industrie-terrein Tichelrijt niet onder controle hebben” aldus woordvoerder Jan Theeuwes.

Tijdens het onderzoek zijn aan veertien geurbronnen metingen uitgevoerd. Volgens de provincie blijkt uit het onderzoek juist dat de geuruitstoot van Trobas door het treffen van maatregelen lager is dan in voorgaande jaren. “Dat Trobas voldoet aan de vergunningsvoorwaarden wil niet altijd zeggen dat er in de omgeving geen sprake kan zijn van geuroverlast voor omwonenden. Door wisselende bedrijfsomstandigheden kan het voorkomen dat het bedrijf soms meer geur verspreidt. De vergunningsvoorwaarden staan dat toe” aldus de provincie onder wiens gezag Trobas valt. 

Jan Theeuwes  van het actiecomité: “wij zijn echt reuze benieuwd naar de uitleg van de gemeente. Dit jaar zijn er bij de Provincie, waar Trobas voor de vergunningverlening onder valt,  tot nu toe 229 klachten van het industrieterrein Tichelrijt geregistreerd. Dat is 40% meer dan ons rampjaar 2009! Het is en blijft heel belangrijk dat direct naar gemeente én provincie wordt gebeld als er stank en/of lawaai overlast wordt waargenomen, zodat die actie kunnen ondernemen; anders kan de bron niet meer gelokaliseerd worden.” 
Klachtennummer gemeente: 0800-0225004
Klachtennummer provincie:  073-6812821
U kunt op dit artikel reageren als u naar beneden scrollt.

Reacties