Eerste complete  voorschool Dongen een feit

Foto:

Iets later dan gepland brengt Sinterklaas op 6 december de eerste complete voorschool in Dongen, tot stand gebracht door het samen gaan wonen van Petito’s / Amigo’s en St. Janneke, een telg van de Stichting Peuterspeelzalen Dongen. Het resultaat is  kinderdagopvang , voor- en naschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk onder één dak in de Wilhelminastraat .De noodzakelijk gebleken aanpassing van het gebouw om het  geschikt te voor een combinatie van al deze disciplines. 

Cees Breugelmans, voorzitter van Stichting Peuterspeelzalen Dongen, legt uit: “het college van  B&W verstrekte ons eind vorig jaar een contract voor twee jaar met een duidelijke boodschap: ontwikkel voor 2015 een plan voor het behoud van peuterspeelzaalwerk in het kader van de nieuwe onderwijsnota. Na een half jaar gesprekken en onderzoek bleek het  de SPD dat  er weliswaar 4 clusters geformuleerd waren door B&W, die alle zorgvormen  voor 0 tot 4 jarigen moesten bevatten, maar dat de wens van alle 11 basisscholen om een peutergroep in het eigen schoolgebouw  te hebben, niet  te vervullen was.”  
“Al snel groeide de gedachte bij de SPD dat ‘iedere school zijn eigen peuterschool’ onhaalbare kaart zou zijn. Gezien de beperkte omvang van Dongen lag het meer voor de hand om alle krachten in het zorggebied 0-4 jarigen per  cluster te bundelen om op die manier sterke en samenhangende  voorschoolse  kindcentra te ontwikkelen.  Omdat door de gemeente  voor drie zalen per 1 augustus 2013 de huur was opgezegd, had de SPD sowieso de taak om op zoek te gaan naar nieuwe ruimtes. En zo vond de SPD (door de inspectie geprezen om het hoog pedagogisch niveau in de gehele organisatie)  in KDO Petito’s  (door dezelfde inspectie gerekend tot de regionale  top) een ideale partner om de eerste stap in Dongen te zetten.” aldus Breugelmans 
En zo is er nu in Dongen  een plek waar alle van  0  tot 4 jaar een plaats kunnen vinden voor alle zorgactiviteiten:kinderdagopvang, voor- en naschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk. Tevens is er ruimte voor de vestiging van één van de twee groepen VVE/ achterstanden-beleid  in de gemeente Dongen. Breugelmans: “Er is dus bewust geen directe verbinding  van het voorschools kindcentrum met  slechts een enkele basisschool. Het doel van de SPD en het echtpaar Daver van Petito’s/ Amigo’s  is helder: zonder verlies van kwaliteit ouders alle mogelijke arrangementen bieden op dezelfde plek, waar bij ook gezocht  wordt  naar haalbare mengvormen  in de financiering en, zoals de gemeentelijke opdracht luidt, op een manier waardoor de uitgaven van de gemeente aan peuterspeelzaalwerk zullen kunnen dalen.”  
“En” vervolgt Breugelmans, “even voor alle duidelijkheid. Dit voorschoolse kindcentrum biedt nu de diensten aan de ouders in het cluster maar  door de in  Dongen afgesproken vrije markt voor kdo’s  zijn en blijven uiteraard de baby’s en peuter van elders ook van harte welkom in de Wilhelminastraat!  Ook Petito’s / Amigo’s kiest voor mobiliteit.” 
Dit alles betekent dat er een serieuze stap is gezet om de opdracht van de gemeente gestalte te geven. “En nu gaan we verder” zegt Breugelmans, “de SPD is  voornemens om in de loop van het  jaar 2014 in andere clusters mee te werken aan de vormgeving van voorscholen. Hierbij zal de opgedane ervaring  in de samenwerking  met Petito’s /Amigo’s goed van pas komen. Het aanpassen van het gebouw van Petito’s aan de eisen van ’t  peuterspeelzaalwerk is goed gelukt gezien de bewonderende uiting van de inspecteur bij de keuring van het pand na de verbouwing: ’ik sta met mijn de mond vol tanden’.  Een goede start om nu aan de slag te gaan het geheel van voorschoolse zorg verder uit te bouwen.”