Weekmarkt op proef naar Looiersplein

Foto:

De weekmarkt zal vanaf december vier maanden lang iedere maandagmiddag te vinden zijn op het Looiersplein. Na deze pilotperiode zal worden geëvalueerd met alle betrokken partijen of deze proef een permanent karakter zal krijgen Dit voornemen meldde het College van B & W dinsdag tijdens een persgesprek. In eerste instantie was verplaatsing nog geen speerpunt op de korte termijn maar volgens het College van B & W is het de enige manier om de weekmarkt nog te redden. In een raadsinformatie biref meldt het College:  “recente signalen vanuit de marktkooplieden hebben ons  doen besluiten om te kijken of we de verplaatsing van de weekmarkt naar voren kunnen halen. De marktkooplieden geven aan dat de markt zo onder druk staat, dat het de vraag is of de winter zal worden ´overleefd´. Omdat wij het van belang vinden dat de weekmarkt voor Dongen behouden blijft, willen wij eind 2013 beginnen met

een pilot, bij voorkeur op het Looiersplein. “
Om te kijken of er nog praktische problemen om de hoek komen kijken wordt op maandagochtend 18 november een proefplaatsing gedaan op het Looiersplein. “We willen zeker weten dat de marktkooplieden met hun grote wagens wel op het plein kunnen komen” aldus wethouder Bas Evegaars. “Misschien moeten er nog wat aanpassingen uitgevoerd worden. Na de proefplaatsing gaan de kooplui daarom komende maandag weer richting het Wilhelminaplein,  want dat blijft de komende weken nog even de locatie voor de markt.”
Volgens Evegaars heeft de mededeling, dat de markt mogelijk gaat verhuizen, al een enorme impact gehad op de kooplieden. “Die lui die praten op andere markten met elkaar en dat heeft nu al resultaat. Afgelopen maandag stonden er al 11 standhouders….en wie weet worden dat er straks op een andere locatie nog een stuk meer.”