Bouwcongres verplaatst naar 12 november

Het slotcongres ‘Dongen bouwt aan wonen’ is verplaatst van 29 oktober naar 12 november aanstaande. Reden van uitstel is het faillissement van het begeleidende bureau Gerrichhauzen en Partners. In overleg met het bureau is een passende oplossing gevonden en wordt de verdere begeleiding van het bouwcongres opgepakt. Verplaatsen van de datum is nodig om het congres goed te kunnen voorbereiden en te coördineren.

Eerste debatavond 
Op 18 juni heeft de eerste debatavond ‘Dongen bouwt aan wonen, heeft Dongen een marktmeester nodig?’ plaatsgevonden. Gezamenlijk is er gesproken over welke maatregelen nodig zijn om de woningmarkt in Dongen vlot te trekken. Als resultaat zijn vier thema’s benoemd: Consument centraal, Promotie Dongen, Stroomlijnen samenwerking en Stimuleren. Maar liefst een dertigtal deelnemers is hiermee enthousiast en betrokken in werkgroepen aan de slag gegaan.
Verplaatsing 2e debatavond
Eerder is aangekondigd dat de gemeente Dongen en Vieya op dinsdagavond 29 oktober een 2e debatavond zullen organiseren om naar de oogst van de verschillende werkgroepen te kijken en deze met elkaar te bespreken. Dit slotcongres was gepland op 29 oktober en is nu verplaatst naar dinsdag 12 november.
Aanmelden
De debatavond van 12 november heeft wederom plaats in museum De Looierij, Kerkstraat 33 in Dongen. Het programma start om 19.30 uur. U kunt zich aanmelden via [email protected] onder vermelding van ‘Dongen bouwt aan wonen’.