Bibliobus Theek 5 stopt

Foto:

De bibliobusvoorziening van Bibliotheek Theek 5 zal aan het einde van het schooljaar 2012/2013 komen te vervallen. De redenen hiervoor is dat met ingang van 1 januari 2013 de bibliobusvoorziening in diverse gemeenten  zal komen te vervallen. Ook in Dongen, ’s Gravenmoer en Dongen Vaart zal dit het geval zijn.  De ingangsdatum daarvan is nog niet bekend.

De bibliobusvoorziening van Bibliotheek Theek 5 zal aan het einde van het schooljaar 2012/2013 komen te vervallen. De redenen hiervoor is dat met ingang van 1 januari 2013 de bibliobusvoorziening in diverse gemeenten  zal komen te vervallen. Ook in Dongen, ’s Gravenmoer en Dongen Vaart zal dit het geval zijn.  De ingangsdatum daarvan is nog niet bekend.

 

Te hoge kosten
Dit betekent dat de kosten voor de overige gemeenten, Gilze en Rijen, Oosterhout en Baarle-Nassau, die gebruik maken van de bibliobusvoorziening onevenredig stijgen. Daarom is helaas besloten de bibliobusvoorziening te laten vervallen aan het einde van het schooljaar 2012/2013. De bibliobusscholen worden omgevormd naar schoolbibliotheken volgens de landelijke Bibliotheek op School formule. Met de betrokken schooldirecties zullen hierover binnenkort afspraken worden gemaakt.

 

Mogelijkheden onderzocht
Er zijn diverse activiteiten ondernomen om de bibliobusvoorziening tóch in stand te kunnen houden. Er is namelijk contact geweest met de basisbibliotheken in de omgeving, deze bibliotheken hadden echter geen belangstelling voor de bibliobus. Daarnaast is er ook onderzocht of een commerciële aanbieder van bibliobussen de beperkte halteplaatsen en tijden kon verzorgen. Hun dienstverlening sloot echter niet aan bij de vraag om jeugdcollectie en halte-uren tijdens schooltijden.