VPD wil meer antwoorden van College in gevoelige kwestie grondaankoop Loeffstraat

Dongen, 5 oktober 2012 – De Volkspartij Dongen wil van het College meer duidelijkheid over de gevolgde procedure rondom een klachtafhandeling waarbij  de gemeente beticht werd  van  ‘ongelijke behandeling en belangenverstrengeling’. Indiener van de klacht was P. Roovers, bewoner van de Minister Loeffstraat.  Roovers vond dat er verschil gebruikt werd tussen hem als ‘gewone’ inwoner van Dongen en zijn bijna buurman wethouder Evegaars. Volgens Roovers werd Evegaars bevoordeeld doordat die een stukje grond achter zijn huis kon huren van de gemeente terwijl Roovers zelf een lap grond moest kopen. De grond kwam vrij na de sloop in 2007 van een woning aan de Goselinglaan vanwege de aanleg van de Jan Mertenslaan. Vorige week kwam burgemeester Simone Dirven met de officiële reactie dat uit eigen onderzoek was gebleken dat de klacht ongegrond was. Volgens Roovers is dat niet juist: “er wordt met twee maten gemeten.” De argumentatie van de door burgemeester Simone Dirven ondertekende uitspraak rammelt volgens Roovers aan alle kanten: “er staan pertinente onwaarheden in. Zaken die nu als feit in de brief staan zijn eerder door ambtenaren anders gecommuniceerd of gewoon feitelijk onjuist.”

Dongen, 5 oktober 2012 – De Volkspartij Dongen wil van het College meer duidelijkheid over de gevolgde procedure rondom een klachtafhandeling waarbij  de gemeente beticht werd  van  ‘ongelijke behandeling en belangenverstrengeling’. Indiener van de klacht was P. Roovers, bewoner van de Minister Loeffstraat.  Roovers vond dat er verschil gebruikt werd tussen hem als ‘gewone’ inwoner van Dongen en zijn bijna buurman wethouder Evegaars. Volgens Roovers werd Evegaars bevoordeeld doordat die een stukje grond achter zijn huis kon huren van de gemeente terwijl Roovers zelf een lap grond moest kopen. De grond kwam vrij na de sloop in 2007 van een woning aan de Goselinglaan vanwege de aanleg van de Jan Mertenslaan. Vorige week kwam burgemeester Simone Dirven met de officiële reactie dat uit eigen onderzoek was gebleken dat de klacht ongegrond was. Volgens Roovers is dat niet juist: “er wordt met twee maten gemeten.” De argumentatie van de door burgemeester Simone Dirven ondertekende uitspraak rammelt volgens Roovers aan alle kanten: “er staan pertinente onwaarheden in. Zaken die nu als feit in de brief staan zijn eerder door ambtenaren anders gecommuniceerd of gewoon feitelijk onjuist.”

 

Brief aan het College

In een brief aan het College stelt VPD fractievoorzitter René Jansen nu onder meer de vraag waarom in dit geval de wettelijke termijn van klachtafhandeling ruimschoots overschreden is. Tussen het inboeken van de klacht en de formele reactie van burgemeester Simone Dirven zat een periode van 17 weken. Volgens de wet mag dat slechts zes weken zijn met daar bovenop een eventuele verdagingstermijn van vier weken.

 

Verder stelt Jansen in de brief voor om een onafhankelijke adviescommissie in te stellen om dit soort gevoelige kwesties, gerelateerd aan de integriteit van het College, te behandelen. Jansen wil van het College weten hoe men hierover denkt. Ook vraagt hij zich af waarom wethouder Evegaars deze zaak niet gemeld heeft in het presidium. Het zou volgens Jansen zeker misverstanden en integriteitskwesties hebben kunnen voorkomen. Ook op de vraag “wat zijn de leerpunten voor het College?” hoopt Jansen een bevredigend antwoord te krijgen.