Wethouder Evegaars krijgt vragen over ontslagaanvraag voor 19 personeelsleden bij peuterspeelzalen

Foto:

Dongen, 1 oktober 2012 – Tijdens de Opiniërende raadsvergadering van afgelopen donderdag werden door de VVD-fractie vragen gesteld over de voortgang van het samenwerkingsproces tussen de Stichting Peuterspeelzalen Dongen en de kinderopvang. Verantwoordelijk wethouder Evegaars schetste de huidige gang van zaken en gaf daarbij aan, dat het een ingewikkeld proces betrof, waarbij men de tijd zou moeten nemen om tot een goed resultaat te komen. “Men is op dit moment volop met elkaar in gesprek om een en ander tot een goed einde te brengen”, aldus Evegaars.

Dongen, 1 oktober 2012 – Tijdens de Opiniërende raadsvergadering van afgelopen donderdag werden door de VVD-fractie vragen gesteld over de voortgang van het samenwerkingsproces tussen de Stichting Peuterspeelzalen Dongen en de kinderopvang. Verantwoordelijk wethouder Evegaars schetste de huidige gang van zaken en gaf daarbij aan, dat het een ingewikkeld proces betrof, waarbij men de tijd zou moeten nemen om tot een goed resultaat te komen. “Men is op dit moment volop met elkaar in gesprek om een en ander tot een goed einde te brengen”, aldus Evegaars.

 

Ontslag
Afgelopen vrijdag vernam René Jansen, fractievoorzitter van de Volkspartij Dongen, dat de leidsters van de Stichting Peuterspeelzalen Dongen ontslag was aangezegd. Bovendien zouden al eerder in de week, op de maandag voorafgaand aan de genoemde raadsvergadering, enkele leidsters hun ontslag hebben gekregen. “Wij zijn enorm verbaasd over deze informatie”, aldus Jansen, “de wethouder heeft in zijn betoog ter zake hier niets over gemeld.” Jansen wil graag duidelijkheid over de achtergrond van deze ontwikkelingen en heeft hierover inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het College.

 

Stichting Peuterspeelzalen Dongen
Volgens Cees Breugelmans, voorzitter van de Stichting Peuterspeelzalen Dongen, is het juist dat ontslag is aangevraagd voor de 19 personeelsleden. “De wethouder heeft al begin 2011 aangegeven dat hij het werk wilde aanbesteden aan een derde partij (klik hier). Per 1 januari 2012 zouden onze taken en werkzaamheden dan overgenomen worden. Toen bleek dat er – om welke reden dan ook – geen overeenkomst kon worden gesloten met een nieuwe partij hebben we tot tweemaal toe, op verzoek met de gemeente, onze activiteiten met een half jaar verlengd. Dat kun je echter niet steeds blijven doen als er maar onzekerheid over de toekomst blijft bestaan. In zo’n situatie kun je je organisatie niet verder ontwikkelen. Bovendien kun je je personeel ons inziens niet zo’n lange tijd in onzekerheid laten”

Stichting KID
In juli 2012 gaf de gemeente in een persbericht (klik hier) aan dat ze van plan was het peuterspeelzaalwerk per 1 januari 2013 onder te brengen bij de kinderopvang. In het bericht werd vermeld: ‘De gemeente acht stichting KID, de grootste kinderopvang-organisatie van Dongen, daarvoor de meest geschikte partner.’  Volgens Breugelmans kan hij niet anders dan nu ontslag aanvragen voor de 19 werknemers. “Dat is een technische kwestie, als onze activiteiten per 1 januari 2013 overgenomen worden, moeten we rekening houden met de wettelijk verplichte termijn van drie maanden.”

 

Afwachten
Hoe het peuterspeelzaalwerk per 1 januari vormgegeven wordt is echter nog niet helemaal duidelijk. Volgens wethouder Evegaars is het dus nog steeds een ‘ingewikkeld proces’. Over de inschrijvingsvoorwaarde bij de eerdere aanbesteding dat het gehele in vaste dienst zijnde personeel onder dezelfde condities wordt overgenomen zegt Evegaars alleen: “Daar zijn twee partijen voor nodig”. Breugelmans wacht af: “er zijn diverse opties om het peuterspeelzaalwerk in Dongen op de rails te houden. Natuurlijk zijn wij altijd bereid om daarover te praten. De wethouder is echter eerst aan zet.”