Leerlingen TTO 3 bezoeken basisscholen in de regio.

Foto:

Ieder jaar,op 26 september, wordt in heel Europa extra aandacht besteed aan het belang van het leren van een vreemde taal. Deze Dag van de Talen wint steeds meer aan populariteit. In een snel veranderend en steeds mobieler wordend Europa zijn immers veel oude taalgrenzen verdwenen en wordt de beheersing van talen steeds belangrijker. Voor leerlingen, jong en oud, is het motiverend om te ontdekken hoe goed ze zich al in een vreemde taal kunnen redden. Hoe vroeger kinderen met het leren van een vreemde taal beginnen, des te sneller hebben ze de taal natuurlijk onder de knie.

Ieder jaar,op 26 september, wordt in heel Europa extra aandacht besteed aan het belang van het leren van een vreemde taal. Deze Dag van de Talen wint steeds meer aan populariteit. In een snel veranderend en steeds mobieler wordend Europa zijn immers veel oude taalgrenzen verdwenen en wordt de beheersing van talen steeds belangrijker. Voor leerlingen, jong en oud, is het motiverend om te ontdekken hoe goed ze zich al in een vreemde taal kunnen redden. Hoe vroeger kinderen met het leren van een vreemde taal beginnen, des te sneller hebben ze de taal natuurlijk onder de knie.

 

De leerlingen uit klas 3 van de Twee Talige afdeling van het Cambreur College hebben met die gedachte afgelopen woensdag en donderdag een aantal basisscholen in de regio bezocht om een les Engels te geven. Deze leerlingen, die al vanaf klas 1 van het voortgezet onderwijs een aantal schoolvakken volledig in het Engels volgen en dus in klas 3 de Engelse taal al erg goed beheersen, weten inmiddels hoe leuk en handig het is om goed in een vreemde taal te kunnen communiceren.

 

 

In groep 8 werden zij hartelijk ontvangen door de leerlingen en hun leerkracht. Als volleerd docenten hebben de leerlingen van klas 3 een aantal Engelstalige activiteiten met de leerlingen van groep 8 gedaan. Het was goed te zien dat de basisschool leerlingen super enthousiast waren en echt hun uiterste best deden om te laten zien hoe vaardig zij al waren in de Engelse taal. Met deze lesjes is wederom duidelijk geworden dat ook deze leerlingen al goed het belang inzien van het Engels, waar zij vandaag de dag immers steeds vaker mee in aanraking komen. De Dag van de Talen, een mooie dag om jaarlijks bewust bij stil te staan.