Burgemeester Dirven: klacht over ongelijke behandeling en belangenverstrengeling “ongegrond”

Foto:

Dongen, 28 september 2012  – De gemeente Dongen heeft vandaag de uitspraak bekend gemaakt over de klacht van inwoner P. Roovers inzake de procedure rondom de verhuur van een perceel, gelegen achter de Minister Loeffstraat 2 te Dongen. De gemeente acht de klacht ongegrond.

Dongen, 28 september 2012  – De gemeente Dongen heeft vandaag de uitspraak bekend gemaakt over de klacht van inwoner P. Roovers inzake de procedure rondom de verhuur van een perceel, gelegen achter de Minister Loeffstraat 2 te Dongen. De gemeente acht de klacht ongegrond.

 

De heer en mevrouw Roovers dienden de klacht in mei 2012 in.  Roovers, bewoner van de Minister Loeffstraat vond dat er verschil gebruikt werd tussen hem als ‘gewone’ inwoner van Dongen en zijn bijna buurman wethouder Evegaars. Volgens Roovers werd Evegaars bevoordeeld doordat die een stukje grond achter zijn huis kon huren van de gemeente terwijl Roovers zelf een lap grond moest kopen. De grond kwam vrij  na de sloop in 2007 van een woning aan de Goselinglaan vanwege de aanleg van de Jan Mertenslaan.

 

Volgens de gemeente is de grond toen meteen aangeboden aan de toenmalige bewoner van het pand, waar nu Evegaars woont. De bewoner wilde het niet kopen en het stuk grond werd niet gebruikt. Ook Evegaars wilde later niet tot aankoop van de grond overgaan. Genoeg reden, aldus de burgemeester om “het gebruik nader juridisch vorm te geven en wel in de vorm van verhuur.” Volgens Roovers is dat niet juist: “er wordt met twee maten gemeten.” De argumentatie van de door burgemeester Simone Dirven ondertekende uitspraak rammelt volgens Roovers aan alle kanten: “er staan pertinente onwaarheden in. Zaken die nu als feit in de brief staan zijn eerder door ambtenaren anders gecommuniceerd of gewoon feitelijk onjuist.”

 

Voor de gemeente is de klacht hiermee echter afgedaan. De brief vermeldt nog wel dat, als Roovers het niet eens mocht zijn met de conclusie, de gang naar de Nationale Ombudsman nog openstaat. Roovers betwijfelt of hij dat zal gaan doen: “het vraagt nogal wat energie en het gaat me niet eens meer om de grond maar om het principe. In feite wordt de Dongense gemeenschap hier benadeeld doordat de gemeente de inkomsten van de verkoop misloopt.  Ik vind het overigens wel opvallend dat ik inmiddels zo’n vier maanden met deze klacht bezig was zonder uitspraak terwijl er na vragen van een politieke partij in de gemeenteraad binnen een week een uitspraak ligt. Ik hoop dat de plaatselijke politiek er nog iets mee doet.” 

 

In deze zaak wacht de fractie van de Volkspartij Dongen nog op wat antwoorden op vragen die fractievoorzitter René  Jansen stelde tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 20 september.