Regionale lancering ´Geen Nood Bij Brand´ op 3 oktober

Foto:

Van 1 tot en met 31 oktober vinden de landelijke brandpreventieweken 2012 plaats. Het thema is Wat doe jij bij brand? Daar moet je nu over nadenken! Brandweer Midden- en West Brabant grijpt de Nationale brandpreventieweken aan om het project ‘Geen Nood Bij Brand’ te introduceren. De regionale aftrap vindt plaats op woensdag 3 oktober. De brandweer gaat die dag bij diverse zorginstellingen op ´veiligheidsexpeditie´.

Van 1 tot en met 31 oktober vinden de landelijke brandpreventieweken 2012 plaats. Het thema is Wat doe jij bij brand? Daar moet je nu over nadenken! Brandweer Midden- en West Brabant grijpt de Nationale brandpreventieweken aan om het project ‘Geen Nood Bij Brand’ te introduceren. De regionale aftrap vindt plaats op woensdag 3 oktober. De brandweer gaat die dag bij diverse zorginstellingen op ´veiligheidsexpeditie´.

 

Veiligheidsexpeditie
De brandweer bezoekt op 3 oktober diverse zorginstellingen in de regio om samen met de bewoners, familieleden en medewerkers te kijken of het pand brandveilig is. Tijdens de rondgang door het pand wordt zowel de (on)gewenste als (on)veilige situatie geïnventariseerd. Door vragen te stellen komen de gebruikers van het pand zelf met oplossingen om de brandveiligheid te verbeteren. Doel is het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van bewoners, familieleden en medewerkers.

 

Geen Nood Bij Brand
Deze ‘veiligheidsexpeditie’ is onderdeel van het project ‘Geen nood bij brand’. Na afloop bespreken brandweer en zorginstelling de bevindingen en leggen deze vast in een verslag. Dit verslag vormt de basis voor verbeteringen. Het doel is om samen met de gebruikers de brandveiligheid in de zorginstelling structureel te verbeteren. De brandweer werkt hierbij nauw samen met de zorginstelling.

 

Eigen verantwoordelijkheid
Mensen die verblijven in een instelling waar zorg wordt verleend, zijn vaak minder zelfredzaam. Daardoor zijn deze mensen sterk afhankelijk van een goede brandveiligheidssituatie. De zorg hiervoor is niet alleen een verantwoordelijkheid van facilitair beheer of directie, maar van iedereen binnen de zorginstelling.