Ingezonden bericht

Foto:

Ingezonden door D66 Dongen

Beste lezer,
Op 15 maart mag u weer stemmen. Niet alleen voor de Provinciale Staten (en daarmee indirect ook voor de Eerste Kamer), maar ook voor de Waterschappen.

Belangrijke verkiezingen. Voor heel Nederland en zeker ook voor de provincie Brabant. Want u heeft vast vorige week het nieuws gelezen of gehoord dat de natuur in Brabant de
afgelopen 8 jaar verder is verslechterd. En dat deze achteruitgang ervoor zorgt dat de aanleg van wegen, de bouw van huizen, scholen, windmolens en zonneparken onzeker zijn
geworden. Want bouwactiviteiten leiden al snel tot extra stikstofuitstoot en hierdoor gaat de natuur nog verder achteruit. Dat is de reden dat het Brabantse provinciebestuur heeft
aangekondigd met onmiddellijke ingang te stoppen met het verlenen van bouwvergunningen in de buurt van natuurgebieden. Met andere woorden: Brabant gaat voorlopig grotendeels op slot.

Een besluit dat waarschijnlijk ook grote gevolgen heeft voor Dongen. De Loonse en Drunense Duinen liggen hier namelijk niet ver vandaan. Wat zal dit betekenen voor de nieuwbouw van onze scholen? Maar ook voor de woningbouw aan de Noorderlaan? Grote vertragingen? Daar zit natuurlijk niemand op te wachten.

Voor mij is het daarom duidelijk: er zijn nu echt ingrijpende keuzes nodig om Brabant, en dus ook Dongen, weer in beweging te krijgen. Keuzes die grotendeels door het provinciebestuur gemaakt zullen moeten worden. En door te gaan stemmen voor de Provinciale Staten heeft u dus invloed op die keuzes. En er valt ook echt wat te kiezen, want
de opvattingen van een aantal partijen staan lijnrecht tegenover elkaar. Zeker als het gaat om de aanpak van stikstof en klimaat.

Ik hoop dan ook van harte dat u op 15 maart gaat stemmen.

En natuurlijk hoop ik ook dat u dan een stem op D66 overweegt. Een stem op D66 betekent namelijk een stem voor het eerlijke verhaal: we móeten de stikstof- en klimaatdoelen halen. Natuur en een gezonde leefomgeving voor onszelf en onze kinderen staan op één. Een stem op D66 is ook een stem voor voldoende betaalbare woningen en het uitbreiden van het openbaar vervoer. En een stem voor gelijke kansen voor iedereen. Extra belangrijk in deze moeilijke tijden, waarin het voor steeds meer mensen lastig is om hun hoofd boven water te houden.

Mocht u het hierbij fijn vinden om tijdens deze verkiezingen op een bekend gezicht te stemmen: dat kan! Ik vertegenwoordig Dongen op de provinciale kieslijst en sta op plek 47.
Maar uiteraard zijn er vele goede, enthousiaste en betrokken collega’s uit de rest van de provincie die veel hoger op de lijst staan voor wie u kunt kiezen.

Alvast hartelijk bedankt voor uw steun!

Marieke Schouten, fractievoorzitter D66 Dongen

Stop stilstand. Stem vooruit. Stem 15 maart D66.

Reacties

Cookieinstellingen