VPD: “Het CDA zit op de MFA tribune…….een plaats in de twijfelzone”

Foto:

Ingezonden door Volkspartij Dongen

HET CDA ZIT OP DE MFA TRIBUNE
…een plaats in de twijfelzone.

Het CDA komt, evenals de coalitiepartijen, volgens haar betoog tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag tot de conclusie dat de huidige Cammeleur aan vervanging toe is. Het CDA kiest vóór nieuwbouw. Het CDA gaat mee met een tweetal moties die direct gerelateerd zijn aan het raadsbesluit waarmee wordt gekozen voor een nieuwe MFA. Het CDA dient voorafgaand het raadsbesluit een onuitputtelijke lijst met technische vragen in, en heeft op de valreep een aanvullend gesprek met wethouder van Beek. En komt dan toch tot de ‘zorgvuldige conclusie’ dat men ‘met pijn in het hart’ moet concluderen, dat men niet heeft kunnen vaststellen dat het een haalbaar project betreft. Welke garanties heeft het CDA eigenlijk nodig om uit de twijfelzone te komen en kleur te bekennen?

Want:
Lastenverhogingen voor de burger? Natuurlijk kan niemand vanuit de ‘glazen bol’ garanties geven dat er nooit tekorten zullen ontstaan. Risico’s zijn in beeld en worden aangepakt. Het project levert een jaarlijkse besparing op van 100.000 euro. Lastenverhoging van de burger als gevolg van het MFA-besluit is niet aan de orde!

Een MFA gaat ten koste van de centrumontwikkeling? Het centrum van Dongen krijgt juist een kwaliteitsimpuls met de bouw van een nieuwe MFA. Er ontstaat een bruisend hart vóór alle Dongenaren. Vanuit een centrumontwikkeling, passend binnen de begroting van de gemeente Dongen. Het MFA wordt een trekpleister van bezoekers, een culturele en maatschappelijke magneet waar alle Dongenaren welkom zijn.

De exploitatie van het MFA heeft onvoldoende onderbouwing? Ook de coalitie heeft opmerkingen gemaakt over het ondernemersplan. Stichting Donckhuys schrijft ‘zwarte cijfers’ en doet er alles aan om dit zo te houden. De zorgen betreffen hier met name de nieuw te ontwikkelen activiteiten, die zorgen voor extra inkomsten. Stichting Donckhuys heeft concrete ideeën, maar die kunnen nog scherper worden weergegeven in het ondernemersplan.

Ideeën over de toekomst van muziekonderwijs in Dongen? Ook Het Kunstpodium schrijft op dit moment ‘zwarte cijfers’. De afgelopen jaren is hard gewerkt om beter aan te sluiten bij de marktontwikkelingen. Er ligt een concreet plan over de toekomst van het muziekonderwijs. Met draagvlak van het bestuur en medewerkers van het Kunstpodium. Discussie over de toekomst, een andere vorm van het kunst- en muziekonderwijs in Dongen, is wat ons betreft dan ook niet aan de orde. Sterker nog, het bezoek van een deel van de fractie van de Volkspartij Dongen aan het KunstPodium heeft ons vertrouwen in deze organisatie en de mogelijkheden binnen de MFA alleen maar vergroot.

Overige financiële risico’s? Alle risico’s zijn uitputtend in beeld gebracht. Het CDA ziet voor 16 risico’s geen concrete oplossingen … ‘wie dan leeft, wie dan zorgt’ wordt gesteld. Wij adviseren het CDA om ook eens in de achteruitkijkspiegel kijken, bijvoorbeeld het project de Beljaart en de Grondexploitatie. De huidige coalitie heeft deze risico’s vakkundig onder controle gekregen, en zal ook eventuele nieuwe risico’s daadkrachtig aanpakken.

Het CDA heeft de voorkeur voor een commerciële partij die de exploitatie gaat verzorgen. De coalitiepartijen hebben duidelijk gekozen om met Stichting Donckhuys in zee te gaan. Maatschappelijk ondernemen is bij uitstek een taak voor een maatschappelijke stichting zonder winstoogmerk, maar met de opdracht op z’n minst zwarte cijfers te schrijven. Financieel gewin is niet de drijfveer van het MFA, maar culturele en sociale meerwaarde voor de Dongense inwoners!

De BTW teruggave is gebaseerd op de huidige regelgeving. Die kan nog aangepast worden en daardoor nog wijzigingen ondergaan. Er is daarbij zeker geen spraken van rijk rekenen. Besturen is keuzes durven maken, en op de voorgrond durven treden om verantwoording af te leggen over de gemaakte keuzes.

Het CDA doet niet mee aan het spel, de partij heeft duidelijk plankenkoorts! En blijft liever vanaf de MFA tribune de wedstrijd ‘monitoren’. Het mag duidelijk zijn. Dat is niet de wijze waarop de Volkspartij Dongen het spel wil spelen.

 

Reacties