Waarom het CDA de motie N629: “Bundeling Zuid” niet heeft ondersteund

Foto:

Ingezonden: Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag 21 mei is de zienswijze van de Gemeenteraad van Dongen over de reconstructie van de N629, de Heistraat, besproken. In de voorafgaande opiniërende raadsvergadering is de notitie besproken die als leidraad dient voor de Milieu Effect Rapportage (de MER). Deze wettelijke rapportage onderzoekt de verschillende varianten voor de aanpassing van de N629 en geeft een oordeel welk tracé het meest milieuvriendelijk is.

Naar aanleiding van deze eerdere raadsvergadering is de zienswijze vanuit de Gemeenteraad verwoord en schriftelijk verzonden naar de Provincie. In deze zienswijze is zorgvuldig geformuleerd dat de Gemeenteraad unaniem haar voorkeur heeft uitgesproken voor de variant “Bundeling Zuid”.

Het CDA is daarom verbaasd dat de Dongense VVD samen met de PvdA en VPD met een motie (lees hier het eerder verschenen artikel op dongen.nieuws.nl) kwam waarin nogmaals haar voorkeur uitgesproken werd voor één tracé, namelijk “Bundeling Zuid”. Voor het CDA staat het onderwerp “de Heistraat/Westerlaan” (N629) los van de rol van oppositie of coalitie, de gemeenteraad is er voor alle inwoners van Dongen!

De CDA-fractie staat volledig achter de voorkeursvariant “Bundeling Zuid” laat dat helder zijn. Echter wij vinden het voor nu veel te vroeg om een motie in te dienen.
Er is eerder een samenwerkingsverband aangegaan tussen de Gemeente Oosterhout en Dongen samen met de provincie Noord Brabant waarbij de vier alternatieven uit de MER eerst objectief beoordeeld moeten gaan worden.

Vooringenomenheid ten top door nu nogmaals een voorkeur uit te spreken, omdat het is binnen het samenwerkingsverband klip en klaar is waar Dongen voor kiest. Daarnaast kan zo’n motie het gehele proces verstoren en dat komt het resultaat niet ten goede en om die reden heeft het CDA niet ingestemd met de motie van de coalitie.

Wij hebben het volste vertrouwen in de wethouder en het ambtelijk apparaat dat zij in gezamenlijkheid tot de juiste oplossing voor de Heistraat gaan komen waarbij mens, dier en natuur voor 100% centraal staan.

Ingezonden door: CDA afd. Dongen

Reacties