Democratisch Podium: ’Grondexploitatie niet reëel’ 

Foto:

Het Democratisch Podium vindt dat de gemeente geen realistisch beeld geeft van de grondexploitatie. Ieder jaar krijgt de gemeenteraad een overzicht van de gronden die de gemeente in eigendom heeft en de kosten die dat met zich meebrengt. Dat overzicht wordt voor een groot deel samengesteld op basis van aannames en te verwachten ontwikkelingen in de toekomst. 

Voor het Democratisch Podium was dit overzicht allerminst reëel. Tijdens de vorige raadsvergadering had Martin Montens al stevige kritiek op de gepresenteerde cijfers . ‘Het is boekhoudkundig gegoochel van de bovenste plank. Het complex  Noorderlaan ( dat als toekomstige woningbouwlocatie gepland staat voor 2021) is bijvoorbeeld van een verliesgevend in een winstgevend project veranderd.  Laten we onszelf en de burger nu niet voor de gek houden’ , aldus Montens.  
Niet goochelen maar boekhouden
Volgens wethouder Van Beek was er totaal geen sprake van ‘ boekhoudkundig gegoochel’.’ Wij moeten gewoon een bepaalde systematiek hanteren. Dat is niet goochelen maar keurig netjes boekhouden’. Toen de raad maandag nog een wijziging kreeg op een aantal cijfers, was het DP het spoor helemaal bijster. ‘Er worden verschillende grondprijzen genoemd. Hoe zit dat? En hoe reëel is het dat Tichelrijt 3 nu opengesteld wordt?, zo vroeg Montens zich hardop af.   
Wethouder Van Beek probeerde opnieuw de systematiek achter de cijfertjes uit te leggen. Zelf had hij geen enkele  twijfel. ‘Ik sta helemaal in voor deze nota. Natuurlijk moeten we uitgaan van aannames. En als morgen niemand  meer grond koopt, dan worden het  verhaal en de cijfers weer anders.  Tichelrijt 3 nu openstellen is echt reëel.  Tichelrijt 2 is bijna vol. Er zijn nog maar een paar percelen en er is er pas weer een verkocht’.   
door: Bernadette Klerx