De Loswalklinkers weer op volle kracht

Het jaarlijkse thuisoptreden van zeemanskoor De Loswalklinkers ligt al weer in het verschiet. Het begint zowaar een traditie te worden die je niet mag missen.  De Loswalklinkers bestaan intussen acht jaar en repeteren 2-wekelijks in thuishaven D’Ouwe Sok. Zoals het een zeemanskoor betaamd, worden er hoofdzakelijk zeemansliederen en shanty’s gezongen

Hoewel er vaak discussie is over de exacte definities van deze benamingen wordt onder een shanty doorgaans een zogenaamd werklied verstaan dat tijdens de harde labeur aan boord werd gezongen om de arbeid enigszins te verlichten. Vaak wordt in de tekst van een shanty ook  het nodige protest verwoord tegen de uitbuiting en de karige beloning die in vroeger tijden gebruikelijk waren. Een zeemanslied daarentegen is feitelijk elk lied dat gezongen wordt met betrekking tot water en alles wat er op vaart.
v6ro04njfcdn7aujpclx74a7d
De voorbije periode zijn er enkele matrozen afgezwaaid, waardoor er behoefte aan vers bloed was ontstaan. Door het ronselen van enig loslopend scheepsvolk is de bemanning  intussen weer op volle sterke. Aangezien “de ouwe” en tevens dirigent Kees van Alphen ook afgezwaaid was, werd er ook een nieuwe dirigent gezocht en gevonden in de persoon van Bas de Ruyter. Een muzikale en zeer ervaren zeebonk die de muzikale leiding intussen stevig in handen heeft. Door deze verse inbreng zijn er ook diverse nieuwe liederen op het repertoire verschenen en dusdanig gerepeteerd dat deze zing- en zeewaardig zijn geworden. Buitenlandse talen worden hierbij niet geschuwd, want naast nederlandtalige  staan er ook  liederen op in het Duits, Engels en zelfs in het Maleis.
xph2w6qvwi038bqxurpin0xvd
De Loswalklinkers treden al enkele jaren zeer regelmatig op bij diverse gelegenheden zoals korenfestivals, havendagen, feesten en voor maatschappelijke instellingen. Doorgaans worden deze optredens zeer gewaardeerd door het spel van beide accordeonisten, de zangkunsten der matrozen, maar ook zeker door het vrolijke enthousiasme wat door de bemanning ten toon wordt gespreid. Wilt u dit zelf beluisteren en aanschouwen? Dat kan! Op zondagmiddag 12 oktober gaan de trossen los in thuishaven Cafe D’Ouwe Sok te Dongen vanaf 15.00  tot 17.00 uur.  Reddingsboeien niet noodzakelijk. Meer informatie over de optredens en het koor vind u op www.deloswalklinkers.nl.  De Loswalklinkers wensen u alvast een behouden vaart.