Thema-avond over armoede in Nederland

Foto:

De 40-dagen-tijd (vasten) nodigt uit om bewuster te leven. En wie bewust wil leven kan niet voorbij gaan aan mensen dichtbij en ver weg die leven in moeilijke omstandigheden.  Daarom bieden de parochies van Dongen en Rijen u drie avonden aan rond het thema: ARMOEDE IN NEDERLAND.De eerste avond liet Ralf Embrechts ons aan de hand van de “QUIET 500” kennis maken met mensen die in armoede leven. Deze tweede avond is het woord aan THIJS CASPERS, theoloog en lekendominicaan.

Zorg en verantwoordelijkheid voor “de mens die naast je is” hoort tot de wezenskenmerken van het christelijk geloof.  Ieder mensen heeft recht op leven en levenskansen.
Thijs Caspers (33) is werkzaam als beleids- en identiteitsmedewerker bij  het Verband van Katholiek Maatschappelijke Organisaties (VKMO). Deze stichting stelt zich ten doel de katholieke identiteit te verbinden met de eigentijdse samenleving. Het evangelie, de traditie en de wijze waarop die in de praktijk gebracht worden zijn hierbij belangrijke inspiratiebronnen.
In 2012 verscheen van zijn hand “Proeven van goed samenleven, inleiding in het katholiek sociaal denken.” Dit is de eerste Nederlandstalige inleiding in het katholiek sociaal denken. Daarnaast verscheen o.a. van zijn hand het artikel “Waarom de armen? “ in het Tijdschrift voor Theologie (winter 2013). In dit artikel wordt het armoedevraagstuk bekeken in het licht van de Bergrede.
Wij bieden u een inspirerende avond aan rondom het thema “armoede” belicht vanuit het katholiek sociaal denken.  Laat u verrassen en uw bewogenheid met de “armen”  wellicht opnieuw verbinden met uw levensovertuiging.   
Thijs Caspers gaat op 1 april vanaf 20.00 uur met u in gesprek over armoede in het licht van de het christelijk geloof.  U bent welkom in het parochiecentrum in Dongen. Wilt u zich tevoren wel even aanmelden. Dat kan via het secretariaat.
Hoge Ham 84, 5104 JK Dongen
telefoon 0162- 312561