Vijfde editie Kerst-Inn 

Foto:

Al voor het 5e  jaar organiseert de Stichting Kerst-inn op zaterdag 21 december deze muzikale kerstmiddag in de Cammeleur.  Elk jaar biedt zij een gevarieerd programma in een sterke basisformule. Al 14 Muziek en Zangverenigingen namen  deel aan deze gezellige muzikale kerstmiddag. Deze kerstmiddag is gratis toegankelijk voor jong en oud.

Porgramma
13.30 : Voice Irene.
14.00 : Dongens meezingkoor Zin in Zang.
14.30 : Loswalklinkers.
15.00 : Gezelligheidskoor “Dongens Levenslied”.
15.30 : Kinderkoor: Smart-Zang en Levensliefjes.
16.00 : Aeolus ensemble.
16.30 : Vrienden smartlappenkoor.
17.00 : Samenzang van alle koren en muzikanten.
Opvallend is het optreden van het kinderkoor Smart-Zang en Levenliedjes, dat  speciaal voor deze kerstmiddag is samengesteld uit de kleinkinderen van enkele  deelnemende koren en onder leiding staat van Margret van der Stelt. Het kinderkoor repeteert al enkele weken onder haar enthousiaste leiding bij café en zalencentrum de Viersprong.
Alle indegrienten zijn  dus aanwezig om er een gezellige en sfeervolle muzikale kerstmiddag van te maken. Kent u een ouder iemand die graag een keer naar een muzikaal optreden wil, neem hem of haar dan mee., want er is voor iedereen wat wils. De betrokkenheid met elkander en de gratis toegang zorgen er voor dat ieder jaar vele mensen hun weg vinden naar de Cammeleur. 
De Kerst-inn wordt  jaarlijks georganiseerd. met wisselende deelnemende zangkoren en muzikanten uit Dongen. Zangkoren en muzikanten die volgend jaar willen meedoen aan de Kerst-inn Dongen, kunnen zich  al opgeven bij de stichting Kerst-Inn. Voor meer info: [email protected]