Openbare vergadering wijkraad De Beljaart

Foto:

Wijkraad ‘De Beljaart’ is dit voorjaar op vele fronten actief.  U bent op  van harte welkom op onze openbare vergadering op Dinsdag 27 mei om 20.00uin de Heilig Hart School aan de SchoolstraatAan de orde zullen komen:• Veiligheid• Activiteiten Vieya• Speelgelegenheid

De afgelopen tijd is er bij diverse woningen in de Beljaart ingebroken. Een gedupeerde doet tijdens de vergadering zijn verhaal om ons allemaal daarvan te laten leren. Wijkagent, Jan Soeterboek, zal daarbij aanwezig zijn en vanuit zijn deskundigheid bijdragen aan de discussie.
Mevrouw Franken, woonconsulent,  zal namens Vieya het een en ander vertellen over haar werk. Uiteraard zal er gelegenheid zijn voor vragen en/of discussie.
De wijkraad kan nog meer versterking gebruiken. Komt u eens luisteren of maak een afspraak.
Vriendelijke groet,
Anclaire, Bob, Gerben, Goof, Guus en Marjolein