Open Dag Europlus 24 mei

Foto:

Op 1 januari 2012 heeft wijkraad West 1 het beheer van de voormalige commissie van Europlus overgenomen.Uit een enquête die in 2008 in de wijk is gehouden kwam duidelijk naar voren, dat bewoners behoefte hebben aan een ontmoetingsruimte in hun wijk. Een ruimte waar iedereen welkom is, waar mensen zich gezellig kunnen vermaken met een praatje – spel ofdeelname aan een activiteit. Dit alles onder het genot van koffie, thee of frisdrank.

Regelmatig  lees of hoor je dat buurthuizen of ontmoetingsruimtes om financiële redenen gesloten worden terwijl deze zo waardevol zijn voor ontmoeting en leefbaarheid in een buurt. Wij zijn daarom blij met de mogelijkheid die Vieya ons biedt om nog steeds gebruik te mogen maken van deze ruimte. Dat Europlus aan een behoefte voldoet blijkt wel aan het intensieve gebruik ervan. De ontmoetingsruimte wordt beheerd door Lia en Wim Ernest, ondersteund door een aantal vrijwilligers.
Om je kennis te laten met maken met Europlus en het activiteitenaanbod nodigen wij je van harte uit op onze Open Dag, zaterdag 24 mei van 11.00 uur tot 16.00 uur, Dunantstraat 28. We zijn in het bijzonder op zoek naar nieuwe ideeën, activiteiten voor onze ontmoetingsruimte. Kom eens langs en laat het ons weten of stuur een email naar [email protected]
 
Informatie over de wijkraad en ontmoetingsruimte Europlus kunt u ook vinden op onze website [email protected]