In wijk de Biezen 30 Dus!

Op 22 maart  was het een drukke boel in de Biezen. Wijkraad De Biezen had deze dag uitgeroepen tot actiedag voor het 30 Dus-project. Allerlei activiteiten rondom verkeersveiligheid waren er te doen, maar de grootste klus van de dag was het stickeren van GFT-bakken met een 30 km-sticker.

De eerste sticker werd geplakt door wethouder Van Beek die trots was op het initiatief. Hij vertelde dat deze actie heel goed paste in het gemeentelijk beleid om niet alleen verkeersremmende maatregelen te nemen, maar ook om mensen via educatie te wijzen op eigen verantwoordelijkheid in het verkeer. Na het plakken ging een team van vrijwilligers en maatschappelijke stagiairs van het Cambreurcollege de wijk in om de kliko’s te beplakken. 
Ondertussen waren er rondom het grasveld aan de Dassendonk en op het schoolplein van de Noorderpoort allerlei dingen te zien en te doen voor de wijkbewoners. De opkomst van wijkbewoners had meer mogen zijn, maar toch was het een geslaagde dag. Er werden houten Victor Veiligs geknutseld die straks in de wijk te vinden zijn. Er kon meegereden worden met Rijschool Edwin Wildeboer om te ervaren, zonder te kijken, hoe hard 30 eigenlijk is. De kinderen konden hun snelheid en energie kwijt op het jeugdverkeerspleintje. 
biezen3
Aan het eind van de middag werden de prijswinnaars van de kleurwedstrijd nog uitgeroepen en werd de eerste Victor Veilig in de wijk geplaatst. 
Wijkraad De Biezen wil hierbij basisschool de Noorderpoort en peuterspeelzaal Olleke Bolleke hartelijk danken voor het beschikbaar stellen van de voorzieningen en het klein rollend materiee en Edwin Wildeboer voor het groot rollend materieel, En dankzij Rijwiel- en bromfietshandel Ad Bax kunnen de twee wijkvictors met een prima slot worden vastgemaakt. 
Mocht u uw GFT-bak vergeten zijn buiten te zetten, maar wilt u toch nog stickers voor uw kliko? Neem dan even contact op met de wijkraad via mail of telefoon: [email protected] of 06-39120496.