NL-Doet-DongenDoet: 30 Dus!

Foto:

Op 21 en 22 maart is het weer NL-Doet: het vrijwilligersweekend geïnitieerd door het Oranjefonds. Het hele weekend zijn vele vrijwilligers in de weer om allerlei klussen te klaren. In de Biezen is de klus opgenomen in een groter geheel. Op zaterdagmiddag 22 maart wordt er namelijk in de Biezen het “30 Dus”-verkeersevenement gehouden. 

Wijk De Biezen is een 30 km-zone. Toch krijgt de wijkraad veel meldingen binnen dat er (te) hard gereden wordt op veel wegen in de wijk. Verkeersonveilig gedrag zoals hard rijden gebeurt vaak onbewust. Door te hard te rijden, niet goed uit te kijken bij het oversteken of verkeerd te parkeren, ontstaan er onveilige situaties zonder dat wij hierbij stilstaan. Tijd voor actie!
Op 22 maart worden daarom er allerlei activiteiten gehouden die tot doel hebben dat iedereen wat verkeersbewuster wordt in onze wijk en om mensen er op te wijzen dat er maar 30 km gereden mag worden.  Met een hele groep vrijwilligers, waaronder hopelijk ook u, willen wij onder andere zogenaamde mini-Victor Veiligs (het geel/groene poppetje wat u wel eens langs een weg ziet staan) klussen en verven. Deze plaatsen wij na afloop op strategische plaatsen in de wijk. 
Een andere klus waar wij nog mensen voor zoeken is voor de kliko-stickeractie. Deze actie is opgezet in samenwerking met de gemeente Dongen.  Op iedere GFT-bak worden  op 22 maart twee speciale 30 km-stickers geplakt. Wijkbewoners ontvangen binnenkort een brief met meer informatie hierover.   Bij de oplevering van de woningen in de Beljaart waren alle GFT-bakken reeds voorzien van 30 km-stickers. De gemeente Dongen wil dit nu ook in andere wijken van Dongen doen. De Biezen is de eerste wijk waarin dit gaat gebeuren.
Andere activiteiten die we deze dag hebben zijn: een verkeersplein voor kinderen, een theoretisch herexamen voor bestuurders en meerijden met een rij-instructeur. De dag wordt afgesloten met de prijsuitreiking van de kleurwedstrijd én met het plaatsen van twee grote Victor Veiligs in de wijk.
De middag begint om 13.30 uur tot ongeveer 17.00 uur en vindt plaats op het grasveld aan de Dassendonk en de directe omgeving. 
Mocht u willen mee willen helpen, heel graag!  U kunt zich aanmelden via mail op [email protected] Ook scholieren die hun MAS nog moeten doen zijn deze dag welkom
foto: PPE