Nieuw speeltoestel Bloemaertstraat geplaatst

Foto:

Donderdag 9 jan. j.l. is het nieuwe speeltoestel aan de Bloemaertstraat geplaatst door de leverancier. Via de gemeente is dit toestel aangeschaft, op voordracht van de wijkraad en buurtbewoners. Hiermee is de tweede fase in het opknappen van dit gebied een feit. Voor fase 3, waaronder het aanpakken van het asfaltbaantje, is nog uitgebreid overleg met de gemeente nodig gezien de hoge kosten welke dit met zich meebrengt. 

Ook dient nog bekeken te worden wat er met de bomen aan weerszijden van dit stukje speelveld gedaan moet worden. Door flinke beschadiging van een paar bomen door vuurwerk tijdens afgelopen oudjaar, is de vraag of het nog veilig is deze te laten staan. In de eerstkomende tijd zal een en ander aan de orde komen in het overleg van de wijkraad en de gemeente.
 
Het nieuw geplaatste speeltoestel
De wijkraad is blij te kunnen laten zien, dat in eerste instantie het overleg met buurtbewoners ten aanzien van dit gebied en daarna het constructieve overleg met de gemeente, tot dit voorlopige resultaat heeft geleid. Zij zien hierin een reden de wijkbewoners op te roepen hun ideeën ten aanzien van de leefbaarheid in de wijk met de wijkraad te delen, omdat opnieuw blijkt dat er veel gedaan kan worden mits dit door de bewoners breed gedragen wordt. 
Goede leefbaarheid is er pas echt als dit door iedereen, zowel jong als oud ervaren wordt. Dank gaat dan ook uit naar de bewoners welke zich daadwerkelijk hebben ingezet, door ideeën aan te leveren of meegeholpen hebben bij de eerste fase, het verwijderen van de zandbak. Uiteraard zijn dit soort zaken mogelijk in de hele wijk, daarom roept de wijkraad de bewoners op om ogen en oren te willen zijn ten aanzien van hun eigen buurt. Het begrip bewonersparticipatie krijgt hiermee echt handen en voeten. Voor contact zie de website www.dongenwest2.nl