Goed nieuws voor West 2

Foto:

Goed nieuws is zeldzaam in de media, vandaar dat wijkraad West 2 met groot genoegen een aantal zaken voor het voetlicht wil brengen, die onder het kopje goed nieuws vallen. Mede door een goede relatie en structureel overleg met de gemeente heeft de raad op een flink aantal punten toezeggingen gekregen voor verbeteringen c.q. vernieuwingen.

Ten eerste heeft de gemeente aangegeven dat na onderhandeling met de fabrikant het nieuwe speeltoestel voor het gebied Bloemaertstraat, geleverd gaat worden. Dit toestel stond ook bovenaan het lijstje wat de raad had aangegeven. De verwachting is dat dit voor het eind van het jaar geplaatst gaat worden. Ten aanzien van de overige werkzaamheden voor dit gebied is men nog in overleg met de gemeente, maar gezien de ervaringen van de raad met de betrokken gemeenteambtenaren, is men zeer positief dat dit ook spoedig rond zal komen. 
Ten tweede is voor een aantal verkeerstechnische zaken in de wijk, ook regelmatig overleg geweest en kunnen we die nu terugvinden in het gemeentelijke verkeersbeleidsplan wat in fase 3 is beland, nl. het actieprogramma. Een paar zaken hieruit zijn o.a.: 1. Oversteekplaatsen scholen aanpassen. 2.Schoolgebied met weg markeringen herkenbaar maken. 3.Aanpassing Lage Ham om snelheid te reduceren. 4.Oversteekplaats Middellaan verbeteren. 5.Beleving van voorrangregels rotondes aanpassen, daarmee uniformiteit realiseren. En….. hoge midden eiland realiseren. Enz.enz. Hierbij zijn de wensen van de wijkraad, onze wijk verkeersveiliger te maken, voor een groot deel gerealiseerd. 
Uit al deze maatregelen blijkt dat de wijkraad door goed en gedegen overleg met de gemeente, wel degelijk veel kan betekenen voor de wijk. Dit ziet de wijkraad als een goede reden voor wijkbewoners, hun ideeën of opmerkingen met de raad te delen en zich mede in te zetten voor een mooie en goed leefbare wijk. Dit kan door zich aan te melden voor een van de werkgroepen of de ogen en oren te willen zijn vanuit de eigen buurt. Vooral jongere bewoners of bewoners van middelbare leeftijd kunnen een aanwinst zijn voor de raad. Via de website www.dongenwest2.nl is alles terug te vinden en kan kontakt worden opgenomen.