Wijkraad de Biezen organiseert thema-avond verkeersveiligheid

Dinsdagavond 5 november organiseert Wijkraad de Biezen een thema-avond over verkeer en verkeersveiligheid. Deze avond is bedoeld om te er achter te komen wat er leeft op het gebied van verkeer(sveiligheid) onder de wijkbewoners in de Biezen. De opzet van de avond is dus niet bedoeld om maatregelen bij de gemeente af te dwingen, maar om u als bewoners de gelegenheid te geven gehoord te worden bij de gemeente. Wij nodigen u graag  uit om gevaarlijke punten, verbeterpunten, oplossingen en dergelijke op deze avond in te brengen.. Visuele ondersteuning is fijn, dus als u foto’s kunt maken om uw punt te illustreren, zou dat erg prettig zijn. Aangedragen punten zullen wel door de wijkraad worden genoteerd voor (eventuele) afhandeling in de toekomst. 

De avond start met een presentatie van Karin Naaijkens, beleidsadviseur Verkeer, die namens de gemeente uitleg komt geven over te nemen maatregelen op de Donk en het Veld. Zoals de meesten van u weten zorgen deze kruisingen al jaren voor een onveilig gevoel door te hard rijden en bijzondere wegindeling. Inmiddels zijn er procedures in gang gezet om de situaties daar veiliger te krijgen. Hiernaast zal ook de wijkagent (Dhr Jan Soeterboek)aanwezig zijn. Mocht u verkeersgerelateerde vragen voor hem hebben, dan kan hij u misschien van een antwoord voorzien. De avond start om 20 uur en vindt plaats in basisschool de Noorderpoort, Otterdonk 5. Vanaf 19:45 uur staat de koffie klaar. De verwachting is dat de avond rond 22.30 uur is afgelopen