Ingezonden: Waar naar toe in en met de gemeente?

Foto:

Ingezonden door CDA Dongen-’s Gavenmoer

Het CDA Dongen – ’s Gravenmoer staat voor een sterke gemeente die toegerust is op haar taken en uitdagingen in de toekomst. Het is tijd voor een verfrissende aanpak vol energie. Daaraan wil het CDA, na 8 jaar oppositie, zeker aan meebouwen. Tijd om terug te blikken, maar vooral tijd om vooruit te kijken.

“Dongen financieel de slechtste gemeente”
De belastingen in de gemeente Dongen zijn hoog. Ook de schulden zijn hoog. Door besluit van de gemeenteraad afgelopen periode is er een grens gesteld aan de hoeveelheid schuld. Er ligt een opgave om voor 14 miljoen aan investeringen te verlagen. Voorgenomen investeringen zijn zodoende vooruitgeschoven, denk hierbij het bouwen van een nieuwe school in West en het Verkeersplan in ’s Gravenmoer. De gemeente Dongen scoort als enige Brabantse gemeente onvoldoende in het rapport van accountantsbureau BDO over de financiële situatie van de gemeenten. De nieuwe gemeenteraad zal in een takendebat bekijken welke uitgaven wettelijk noodzakelijk zijn en welke uitgaven we als gemeenten los moeten laten. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Het CDA hanteert voor nieuw beleid en nieuwe investeringen: steeds toetsen op noodzaak, maatschappelijke prioriteit, en de mogelijkheid tot compensatie in de begroting.

Onderwijshuisvestiging
Er komen nieuwe scholen in de Beljaart en in ’s Gravenmoer. Ook J.J. de Anspach kan rekenen op een nieuwe huisvestiging. In december heeft de gemeenteraad hier geld voor vrijgemaakt. Echter is er in de Biezen nog geen zekerheid. De Noorderpoort houdt op als zelfstandige school en dat beïnvloedt het perspectief van de Biezenkring. Daar komt nog bij dat de kosten voor het gehele onderwijshuisvestingsplan met 11 miljoen euro is gestegen, waardoor de nieuwe school in West verschoven is naar de lange baan. Voor het CDA is het belangrijk dat de jeugd goed onderwijs krijgt in goede gebouwen. We moeten nu niet meer vertragen, en zelfs kijken waar we kunnen versnellen. Zo moet er snel een oplossing komen, door het college, hoe het bewegingsonderwijs voor de leerlingen van BS De Biezenkring en De Noorderpoort op een acceptabele manier vorm krijgt.

Woningbouw
De afgelopen jaren zijn natuurlijk steeds nieuwe woningen gebouwd, zowel in de inbreidingslocaties en ook in de wijk De Beljaart. Toch is er zorg dat de gemeente de komende jaren de bouwdoelstelling niet zal halen. Er moet een tandje bij gezet worden, om aan de vraag te kunnen voldoen. Ongeveer 1000 woningen zijn nodig om het woningtekort in te lopen. De gemeente heeft echter pas concrete plannen voor ongeveer 360 woningen. Voor het CDA moeten we alle middelen aanpakken die er beschikbaar zijn om de woningbouw te kunnen versnellen. Helaas maakt de gemeente geen gebruik van de door de provincie beschikbaar gestelde ‘flexpool-regeling’, waardoor er extra capaciteit en kennis bij de (lokale) overheid beschikbaar komt om woningbouwplannen sneller te realiseren.

Het is fijn leven in de gemeente Dongen. Laten we dat vooral ook behouden. Toch mogen we niet blind zijn voor de zaken die minder goed verlopen. Het CDA maakt het bespreekbaar en zoekt naar oplossingen samen met de inwoners. We hoeven het wiel niet altijd zelf uit te vinden. Wij hopen dat u ons het vertrouwen geeft om het na 16 maart waar te mogen maken in het gemeentebestuur.

Cookieinstellingen