Column Volkspartij Dongen: investeren in onze gemeente

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Advertorial : Column Volkspartij Dongen: investeren in onze gemeente, verkiezingsprogramma 2022-2026

De Volkspartij Dongen wil samen met onze inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven graag dat de gemeente blijft investeren in Dongen, ’s Gravenmoer en Klein Dongen Vaart. We willen voorkomen dat we continu aan de financiële noodrem moeten trekken en dat er ruimte is voor nieuwe plannen, zonder nieuwe generaties op te zadelen met hoge schulden of nieuwe tekorten. We werken vanuit een gezond huishoudboekje waarbij de optelsom van inkomsten en uitgaven, de opbouw van reserves en gewenste investeringen in balans is en blijft. De stijging van de woonlasten blijft daarbij zoveel mogelijk beperkt tot inflatiecorrectie (OZB) of kostendekkendheid (afval, riool, leges).

Voor het eerst in jaren sluit onze jaarrekening weer af met een positief saldo. Dat hebben we te danken aan ons solide financieel beleid: het realiseren van ombuigingen en harde keuzes om onze schulden niet te hoog op te laten lopen om weer te kunnen sparen. Dat willen we zo houden. Gemeenten hebben eigen lokale inkomsten en krijgen daarnaast geld van het Rijk. Zonder financiële afspraken met de Rijksoverheid kunnen gemeenten onvoldoende hun taak uitvoeren. Een voorbeeld is de Energietransitie (‘van het gas af’). We willen die doelen halen waarvoor extra geld vanuit het Rijk nodig is. ‘De koek moet groter’ gekoppeld aan een eerlijke financiële verdeling over de gemeenten.

We willen een beheersbare schuldenlast en daarom de schuldquote stabiel terugdringen naar 130%, dus dat vergt keuzes. Een takendebat kan helpen bij het maken van deze keuzes tussen investeren vanuit reserves, leningen of dingen juist niet of juist wel te doen. Wat moet de gemeente Dongen zelf doen (of vooral niet of door anderen laten realiseren)? Wat voor gemeente willen we zijn, waar staan we voor, ook als er minder geld is? De Volkspartij Dongen heeft daar concrete ideeën bij. Wij zijn een lokale partij zonder landelijke partij lijnen, met de focus volledig op onze gemeente Dongen. Het is te lezen in ons verkiezingsprogramma Dongen op 1 op onze internetpagina https://volkspartijdongen.nl/verkiezingsprogramma-2022-2026/ 

De komende maanden worden de thema’s ook via onze columns toegelicht.

Reacties

Cookieinstellingen