Vacatures

Voorzitter Energie Dongen | Samen Duurzaam

Foto:

Energie Dongen zoekt

VOORZITTER

ENERGIE DONGEN SAMEN DUURZAAM

Missie Energie Dongen Samen Duurzaam
Het meewerken aan en versnellen van de energietransitie in de gemeente Dongen door het mobiliseren van eigen kracht en mogelijkheden van de Dongense bevolking en het Dongense bedrijfsleven.

Het bestuur
Een belangrijke rol van het bestuur is het met enthousiasme en creativiteit stimuleren en motiveren van de vrijwilligersorganisatie. Uitdragen van het belang van het werken aan een mooie en duurzame samenleving is wezenlijk voor de toekomst van onze wereld. Dit wordt ook concreet vormgegeven door energieprojecten te zoeken en ontwikkelen, door het gebruik van echt groene stroom te stimuleren en constructief mee te werken aan de grotere ontwikkelingen op dit gebied in Midden Brabant.

De voorzitter
De voorzitter van de energiecoöperatie is het boegbeeld van de organisatie. Binnen het bestuur eindverantwoordelijk en coördinerend. Binnen de organisatie richtinggevend en inspirerend. Voor andere partijen in het werkveld is hij/zij het eerste aanspreekpunt in algemene strategische aangelegenheden.

Taken

 • Stuurt het bestuur en daarmee de energiecoöperatie als geheel aan
 • Legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (als die er is)
 • Is het gezicht van de organisatie en vertegenwoordigt de Coöperatie zowel naar binnen als naar buiten
 • Stelt (samen met anderen) het beleidsplan op.
 • Bewaakt de voortgang en de kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen
 • Is eindverantwoordelijk voor een adequate coördinatie en uitvoering van de activiteiten
 • Draagt zorg voor een goede taakverdeling en onderlinge vervanging binnen het bestuur.
 • Zit de bestuursvergaderingen voor
 • Waarborgt de naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement en andere regels en bepalingen
 • Signaleert eventuele problemen en draagt oplossingen aan of schakelt het juiste bestuurslid er voor in.

Functie-eisen

 • Heeft een sterke affiniteit met de doelstellingen van de coöperatie
 • Heeft aantoonbare ervaring met besturen en leidinggeven
 • Heeft aantoonbare ervaring met creatief vormen en uitdragen van een beleidsvisie
 • Ervaring met en gevoel voor bestuurlijke zaken
 • Ervaring met het leiding geven aan of het toezicht houden op grote projecten
 • Empathisch vermogen en gevoel voor verhoudingen
 • Sterke representatieve eigenschapen
 • Een stevige en aimabele persoonlijkheid
 • Inzicht in of kennis van subsidiemogelijkheden is een pré

Competenties

 • Kan goed coördineren en leidinggeven
 • Kan inspireren
 • Kan samenwerken en delegeren
 • Kan communiceren
 • Kan kritisch doorvragen

Benodigde tijd en bezoldiging

 • Benodigde tijdsduur: 4 tot 8 uur per week
 • Het betreft een vrijwilligersfunctie

Voor meer informatie bel Kees de Jong op 06-23884538