Vacatures

Voorzitter en algemeen bestuurslid Stichting Donckhuys

Foto:

Het bestuur van Stichting Donckhuys zoekt kandidaten voor de functies van

voorzitter en algemeen bestuurslid

Stichting DonckHuys heeft als doel een bijdrage te leveren aan het sociaal en cultureel leven in Dongen. Dat doet zij middels de exploitatie van de multifunctionele accommodatie
De Cammeleur. Het is de plek in het hart van het dorp waar mensen samen komen om te organiseren, te leren, te vieren. Waar mensen betrokken en verbonden worden en zo het
gemeenschapsgevoel versterkt wordt.

Stichting DonckHuys stelt er ruimte ter beschikking aan verenigingen, stichtingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven uit Dongen en ook daarbuiten. Naast de ondersteuning en facilitering van deze activiteiten, programmeert zij zelf ook diverse activiteiten waaronder een professioneel theaterprogramma.

Het bestuur vervult vooral een toezichthoudende rol en heeft de bestuurlijke en uitvoeringstaken gemandateerd aan een slagvaardige en deskundige directie. Het onbezoldigde bestuur bestaat uit vijf personen. Voor een goede balans in het bestuur zou tenminste één van de vacante posities ingevuld moeten worden door een vrouw.

Het bestuur komt graag in contact met kandidaten die sociaal-culturele activiteiten voor Dongen belangrijk vinden, die hun bijdrage willen leveren aan de doorontwikkeling van Stichting DonckHuys en die hun (bestuurlijke) ervaring en netwerk willen inzetten voor een aantrekkelijke lokale samenleving.

Kijk voor meer informatie op www.donckhuys.nl en www.decammeleur.nl.

Vragen en reacties kunnen gericht worden aan [email protected].